Yazılar

Yaşlanmayan Çocuklar

Çocukluk, dünyaya gözlerini açan insanoğlunun bebeklikten sonraki ilk okuludur. Ne hatıralar vardır çocuklukta... Üstü zamanla toz tutsa da arada bir üflenerek dalıp gidilen, ne unutulmaz anlarımız vardır, mutluluktan havalara zıpladığımız, ...
Devamını Oku

Erkek Düşmanlığı

Kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri de “er­kek düş­man­lı­ğı.” Bu da fe­mi­niz­min ba­şa­rı­sı. Fe­mi­nist­ler öl­dü­rü­len ka­dın­lar üze­rin­den er­kek düş­man­lı­ğı ya­pı­yor­lar. İn­sa­nın ol­du­ğu her yer­de her şey olur, so­nuç­ta ci­na­yet­ler­de olu­yor. Ka­dın­lar da ...
Devamını Oku

Çocuk Olmak Mı ? Emin Misiniz?

Büyüklerin meşhur klişesidir “ Keşke çocuk olsam. ” cümlesi. Çocuklar içinse “ bebek ” kelimesi bir tür hakaret barındırır içinde. Hep büyümek arzusuyla yanarlar. Haksız da sayılmazlar. Daralttığımız dünyalarında, bu ...
Devamını Oku

Priz Kenarındaki Çocuklar

Eskiden yola fırlayan toplar olurdu ve ardından koşan çocuklar… Şimdi yollarda top yok, sokaklar boş, parklar sessiz… Çocuklar televizyon, internet ve telefon üçgeninde kaybolup gitmekteler ve maalesef karanlık bir köşede, tek ...
Devamını Oku

Yeşil Dalganız Kaç Km Hızla Gidiyor?

Bizler mükemmel değiliz ,  bazı hata ve kusurlarımız var. Çünkü gökten zembille inmedik .  Düşe kalka yürüdük bu yollarda. Doğduk, doğduğumuz andan itibaren bazı çevresel etkilere maruz kaldık, bazı negatif ...
Devamını Oku

Yaratılışa Ters Olan Dine de Terstir

Er­ke­ğin ai­le­de kav­vam ol­ma­sı ve kav­va­mın özel­lik­le­ri üze­ri­ne yaz­ma­ya de­vam ede­ce­ğim in­şal­lah. Fa­kat bun­dan ön­ce kav­vam­lı­ğın önün­de­ki en­gel­le­ri ko­nuş­mak la­zım. Fe­mi­nizm­le baş­la­ya­lım. Fe­mi­niz­min as­lın­da bir Müs­lü­man ül­ke­de hiç­bir şe­kil­de prob­lem ol­ma­ma­sı ...
Devamını Oku

Kadınlık Ve Erkeklik Üzerine

Benim derdim kadınlarla ya da erkeklerle değil; kadınlık ve erkeklikle. Kadınlık ve erkekliği anlatırken özne kadın ve erkek olduğu için onlardan örnek vermem gerekiyor. Yoksa ne kadın tarafındayım ne de ...
Devamını Oku

Gençlerimizin Hali Ne Olacak?

Uzun zaman oldu liselerin önünden geçmeyeli ! Aslında geçmemek  ve gitmemek için gayret ettiğimi de belirtmeliyim. Çünkü en son geçtiğimde duyup gördüklerim mahcubiyet ve hayal kırıklığı  ile beraber derin izler oluşturdu kalbimde. Gençlerin  ağzından ...
Devamını Oku

Kadın Neden Reis Olmamalıdır?

Reis olmak; emirler verip, etrafındakilere kendi istediklerini cebren yaptırmak demek değildir. Bu ancak diktatörlük olabilir. Yöneticilik karar verme ve sorumluluk alma mekanizmasıdır. Maiyetin altındakilerin huzurundan ve güvenliğinden sorumlu olmak, onları ...
Devamını Oku

Başarı Yargım

Her yıl karne zamanı geldiğinde uzmanlar anne ve babaları “ karne başarısı hayat başarısı “ değildir diye uyarır. Ben de her yıl kaç anne ve babanın bu uyarıyı dikkate aldığını ...
Devamını Oku

Engellilere Dini Kim Öğretecek?

Bedenî kusurları yüzünden çölde yaşamayı seçen Zahir isimli sahabi, Medine pazarında Peygamberimizi (S.A.V.) bir köşede beklerken, Peygamberimiz (S.A.V.) ona arkadan yaklaşır ve gözlerini kapatarak şakalaşır. Peygamberimizin (S.A.V.) o güne kadar ...
Devamını Oku

Kadın İktidarı

Günümüzde ailelerdeki en büyük problem evde kadın iktidarıdır. Her kurumda bir başkan, müdür, reis, patron, kısaca bir yönetici olmak zorundadır. Ailede toplumun en önemli kurumudur. Ve aileye de bir idareci lazımdır. ...
Devamını Oku

Kadın Erkek Farklılıkları

Kadın-erkek arasındaki problemlerin altında yatan en temel sebep, iki tarafın da birbirlerinin farklı yaratıldığı gerçeğini kabul etmek istememelerinden kaynaklanıyor. Nisâ sûresi 32. âyet-i kerîmede şöyle buyruluyor: "Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri ...
Devamını Oku

Beyza Nur’a Mektuplar -5

BEN, SEN DOĞDUĞUN GÜN BÜYÜDÜM   Gazze’de bir baba… Öldürülen küçük kızına sarılmış ve ellerinden tutuyor… Dilinden dökülen dua mı ağıt mı anlayamıyorum. Kaldırmak istiyor kızını yerden… Çaresiz… Küçücük parmakları hareket edemiyor, ...
Devamını Oku

O Tebessüm Seni Bulmaz Mı Sanıyorsun?

13 Ocak 2015Ahmet Ay1 Yorum »
Anlayış dediğimiz şey, yalnız bir kişinin veya bir kesimin göstermesiyle olacak birşey değil. Taraflardan yalnızca birisi anlamaya çalışıyorsa, diğeri hiç yanaşmıyorsa, bu yorar. Yorgunluk fıtratın aksine veya elverdiğine aykırı/aşırı iş ...
Devamını Oku

Röportajlar

Fatih Duman ile Mini Sohbet

En Son Okuduğunuz Kitap(lar):   Divan-ı Mısrî, insanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Sûfiler Arasında   Bütün Kitaplarını Okumaya Çalıştığınız Bir Yazar Var mı?   Elbette. Iskender Pala, İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Nazan Bekiroğlu, Cemil ...
Devamını Oku

Güzel Söz

Ne çok tatlı ol, yesin bitirsinler Ne çok acı ol, yesin tükürsünler...

Kitap

Allah’ı Merak Ediyorum

Üniversitede felsefe hocamızın  ” Çocuklar bu ülkede herkes cevap vermek istiyor, siz soru sorun.  “ cümlesini hiç unutmadım. Bu cümlenin doğruluğunu teyit eden, soru sormayı ayıp, bilmediğinin göstergesi zanneden anne ...
Devamını Oku