Cemaat ile Namaz, Teravih, Secdede Dua…

20 Haziran 2017Haberler7 Yorum »

Cemaatle-Namaz-Kılmanın-ÖnemiSORU: İmama uyan kişi fatiha ve zammı sure okur mu?

Hanefi mezhebine göre, okuyuş ister gizli / sessiz, ister açık / sesli yapılsın, her türlü namazda imamın okuması cemaat adına yeterlidir. İmama uyanın / cemaatın kıraat yapması tahrimen mekruhtur. Cemaat, sadece “Sübhaneke” duasını okur, bundan sonra susup imamın okuyuşunu dinler, imamın gizli okuduğu yerlerde ise susar. Hanefiler bu konuda:

“Kimin imamı varsa, imamın okuyuşu onun da okuyuşudur.” (İbn Ebi Şeybe, Musannef, 1/377. Ayrıca bk. İbn Mace, ikamet, 18),

“İmam, uyulmak için vardır. Öyleyse, o tekbir alınca, siz de tekbir alın. O okuyunca, siz susun.” (Buhari, salat, 18; Ebu Davud, salat, 68, 175) hadislerine dayanır.

Cemaat namazda âyetleri değil duaları ve tesbihleri okur. Subhaneke, rüku ve secde tesbihleri ve oturulduğu zaman tahiyyat ve salavatları okur. Cemaatin rüku ve secdeye giderken ve kalkarken “Allahü ekber” demeleri de sünnettir.

Şafii Mezhebi`ne göre, imama uyan, hem açık, hem de gizli okuyuşlu bütün namazlarda Fatiha okumak zorundadır. Fatiha suresi, bütün rekatlarda okunur. Şafiilere göre, besmele de Fatiha suresinin bir ayeti olduğu için, Fatiha okumaya besmeleyle başlamak zorunludur. İmama uyan, gizli okuyuşlu namazlarda, hem Fatiha`yı, hem de zamm-ı sureyi içinden okur. Açık okuyuşlu namazlarda ise, imam Fatiha`yı okuyunca biraz durur, bu sırada imama uyanlar yalnızca Fatiha`yı içinden okumakla yetinirler. Bu görüşün dayanağı,

“Fatiha`yı okumayanın namazı olmaz.” (Tirmizi, Mevakit, 69; Darimi, Salat, 36),

“Fatiha`sız namaz olmaz.” (Buhari, Ezan, 10/95; Ebu Davud, salat, 2/136, no: 822)  (Sorularla İslamiyet)

SORU: Peygamber (sa.)’in teravih namazını yalnız sekiz rekât olarak kıldırdığı söyleniyor. Biz neden yirmi rekât kılıyoruz? 
CEVAP: Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Azı iki çoğu yirmi rekâttır. Ancak Medine halkının Ömer b. Abdülazîz’in zamanında otuz altı rekât teravih namazı kıldığı rivayet ediliyor. Buhâri şöyle rivayet ediyor: Peygamber (sa.) -Ramazan-ı şerifte- bir gece çıkıp namazı -teravih namazı- kıldı. Birkaç kişi ona uyarak namaz kıldılar. Sabah olunca cemaat durumu birbirine anlattı. Üçüncü gece cemaat daha fazlalaştı. Yine onlara namaz kıldırdı. Dördüncü gece cemaat öyle çoğaldı ki camii onlara dar geldi. Peygamber (sa.) ise ancak sabah namazına çıktı, namazı kıldırınca cemaata döndü ve kelime-i şehadeti getirerek dedi ki: Durumunuzu biliyordum, ancak teravih namazı size farz olacağından ve sizin de altından kalkamayacağınızdan korktum. Daha sonra Peygamber (sa.) cami’de teravih namazını kıldırmadan vefat etti.
Çeşitli hadîslerden anlaşıldığına göre Peygamber (sa.) teravih namazını yalnız sekiz rekât olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buharî Aişe’den şöyle rivayet ediyor:
“Peygamber (sa.) Ramazan-ı şerifin içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekâttan fazla kılmazdı. Dört rekât namaz kılardı. Ne kadar uzun ve güzel olduğunu sorma. Bir daha dört rekât kılardı. Ne kadar güzel ve uzun olduğunu sorma. Sonra üç rekât kılardı.”
Müslümanlar o zaman camii’de cemaat halinde teravih namazı kılmazlardı. Amma herkes evinde kılmasına devam ediyordu. Bu durum Hazret-i Ömer’in Hilafetine kadar devam etti. Hz. Ömer (ra.) dağınık olarak Teravih namazını eda eden müslümanlan bir araya getirerek onlara bu namazı kıldırttı.
Abdurrahman b. Abdülkari şöyle diyor: Ramazan-ı şerifin bir gecesinde Ömer b. Hattab’la birlikte camiiye gittim. Cemaat düzensiz bir halde namaz kılardı. Kimi tek başına, kimi de birkaç kişi ile birlikte namaz kılardı. Bunun üzerine Ömer (ra.) bunlara iyi okuyan bir kimseye uymalarını emretti. Sonra başka bir gecede kendisiyle birlikte çıktım. Cemaat, kendilerine tayin edilen imama uymuşlardı.
Bunun üzerine Ömer (ra.) buyurdular ki: “Bu, iyi bir bidattir” (Buhari). Übey b. Ka’b’ın kıldırdığı namazın kaç rekât olduğu kesin değildir. Bazı rivayetlere göre sekiz, bazılarına göre yirmidir. İmam-ı Malik’in, Muvatta’da el-Saib b. Yezid’den rivayet ettiğine göre on bir rekât idi.. (Yani sekiz rekât teravih, üç rekât da vitirdi). Ubey her kıyamda ikiyüz âyet kadar okuyordu. İmam-ı Malik, Yezid b. Huzayfa tarikiyle yine Saib’de Ubey’in kıldırdığı teravih namazının yirmi rekât olduğunu rivayet ediyor.
Hülasa Peygamber (sa.) yalnız sekiz rekât teravih namazı kılmıştır. Fazlasını da emretmemiştir. Ancak Hz. Ömer’in zamanında yirmi rekât kılınmış ve ondan sonra böyle devam etmiştir. Ömer’in yolu Peygamber’in yoludur. O Peygamber’in yoluna ters düşen bir şeyi bilerek yapmazdı. Peygamber (sa.): “Benim sünnetime ve benden sonra gelen Hulefa-i Raşîdinin sünnetine yapışınız” buyurmuştur. Ancak bizim yirmi rekât kılmamız şart değildir. Yalnız iki rekât kılmak caiz olduğu gibi yirmi rekât da caizdir. (iskenderpasa.com)

SORU: Birçok kimse namaz kılmak için sarık sarar veya başına takke koyar. İslâm dininde bunun yeri var mıdır?

CEVAP: Sarık ve takke aslında mubah şeylerdendir. Herkes sarık sarma veya takke giyme hususunda serbesttir. Zira İslâm dini, müslümanlara sarık sarma veya takke takma mecburiyeti getirmemiştir. Yeter ki küfre şi’ar olarak kabul edilen şey başa konulmasın (papazlara has olan külah gibi). Yalnız namaz için başa sarık sarmak herkes için sünnettir. Allah’ın Resulü (sa.) şöyle buyurmaktadır: “Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır”. Bunun için namazda sarığı ihmal etmemek daha uygundur. Sarığın kaç metre olması hakkında bir şey vârid olmamıştır. O örfe bağlı bir şeydir. Takkenin, sarığın yerini tutup tutmadığı hakkında ihtilâf vardır. İbn-i Hacer’e göre sarığın yerini tutmaz. Buğyetü’l-Müsterşidin isimli kitapta kayd edildiğine göre onun yerini tutar. (iskenderpasa.com)

SORU: Nafile namazlarda secdede Türkçe dua yapılabilir mi? Selamdan sonra mı yoksa secdeye varıp dua etmeliyiz?

CEVAP: Farz namazlarda değil de nafile namazlarda ve özellikle secdede ya da selamdan hemen önce dua yapabiliriz. Bu hüküm dualar için geçerlidir. Kur’an okumak demek olan kıraat için geçerli değildir. Bu duaların Kur’an-ı Kerim ya da hadis-i Şeriflerdeki dua sözlerine benzer sözlerle yapılması tavsiye edilenidir. Ama dua yapan insan bunu beceremiyorsa, o takdirde becerebildiği cümlelerle bu duaları yapabilir. Bu duanın Arapça olması veya olmaması namazı etkilemez. (kadınaile.com)

 

ÇocukAile notu: Namazla ilgili az bilinen ya da yanlış bilinen bir kaç konu.

Cemaatle namaz konusu özellikle hanımların az bildiği bir konu. Pek çok hanım özellikle imamın içinden okuduğu gündüz namazlarında imam okurken kendiler de okumaya çalışıyorlar. Hanefi mezhebinde harama yakın mekruh olduğu için hanefilerin dikkat etmesi gerekiyor.

Teravih konusunda da çoğu kişi sekiz rekat kılınabileceğini bilmiyor. Camilerde yirmi rekat kılınsın çok güzel fakat camiye gidemeyen evde tek başına kılanlar yirmi rekatı kılmakta zorlanınca teravihi hiç kılmıyorlar. Teravih önemli bir sünnet. Sekiz rekat olarak kılmak arada dinlenerek kılmak sünnettir. Evde kılan da yirmi rekata tamamlamak isterse mübarek aylarda namaz ibadetinin sevabını artırmış olur fakat sekiz rekat kılınabileceğini de bilmek gerekir.

 

Okunma Sayısı : 4.094

Yorum yapın

“Cemaat ile Namaz, Teravih, Secdede Dua…” için 7 Yorum

 1. cihad dedi ki:

  Yazıya birkaç ilave yapmak istiyorum. Çocukların camiye gelmesi namaz ve cemaatin sevdirilip alıştırılması noktasında hayati öneme sahip olduğunu bilmek gerekiyor. İtiraf etmem gerekirse bazen sırf çocuğum için camiye gidiyorum.(yorgun ve isteksiz durumlarımda)
  Çocuklar tüm değerlerimizi teslim edeceğimiz ve istikbalimizin teminatı hükmündeler.Yaramazlık yapmış dahi olsa bir çocuğu camiden kovmak kimsenin hakki da ve haddi de değildir. Camiler boş ve hemen hemen en küçüğü ben olduğum halde gelen bir iki çocuğun çıkardığı sese tahammül edemeyen cami jandarmaları(espiri) duruma hemen el atıp temiz bir fircadan sonra, çocuğa doğrudan kapıyı gösteriyor. Bu akşamki teravihte de aynısı yaşandı. Çocuk benim olmamasına rağmen müdahale ettim. Neyseki fazla cüretkâr degildi ki arkasını dönüp yaptığından vazgeçti. Bazılarıyla tartışmalarımızın cami dışında kavgaya tutusmaya yaklaşacak kadar ileri gittiğini hatırlıyorum. Yani bu öyle bir cehalet ki insan dayanamıyor gerçekten. Çocuk böylesi bir zamanda, o kadar cazip şeyleri terk edip camiye gelsin ve sırtında çocukla namaz kılan bir peygamberin ummetinden bazı nadanlarin ve gafillerin güya ibadet konforu için o çocuğu camiden kovsun. Bu korkunç birşey ve bunu yapanlardan Efendimizin ASM tek tek hesap soracagina inanıyorum.
  Küçük bir yaramazlikta çocuksu tepkiler veren sakallı çocukların, o masum küçüklerden yetişkin tavrı beklemeleride kahredici bir tenakuz olsa da çocuk çocuktur, onlardan yetişkin tavrı bekleyemeyiz, bizler esnek ve anlayışlı olmalıyız ve alttan alarak müsamahalı davranmalıyız.

  Selametle…

  • .../nisa dedi ki:

   Cihad bey,

   Çocukların olduğu mekanda rahmetin daha çok olduğuna inanıyorum namaz esnasında komik şeyler söyleyip güldürmese tıfıllar.Çocukların safi tavırları bizim idrak edemediğimiz şeyleri idrak edebilir bunu ıskalayabiliriz. Belki onlar sayesinde bizim ibadetimiz kabul oluyordur cemaat halindeyiz.

   Şuan yaz kuran kursları başladı kızlar çiçekli basma etekleri giyip ellerinde cüzler cami yolunda çocukluğum aklıma geliyor. Biz caminin içinde oyun oynuyorduk serbesttik.

   Gelecek nesil şöyle böyle diyoruz ama gelecek nesilde şuan aramızda yetişiyor uzaydan yetişmiş bizim istediğimiz halde hazır gelmeyecek bu nesil. Bizim köyde imam ezanı çocuklara okutuyor iştiyakları artsın diye. Yazmış olduğunuz noktalar çok önemli Allah razı olsun.

   Açıkçası çocuk sesinden gürültüsünden çok rahatsız olan amcalar teyzeler sinirlerine hakim olamıyorlarsa namazı evde kılsınlar evde cemaat olsunlar. Diğer insanları ve çocukları camiden namazdan soğutmazlar kendileri de vebal altına girmezler.

   • cihad dedi ki:

    Nisa Hanım,

    Tesbit ve ifadeleriniz çok doğru ve güzel. Özellikle bu paragraf çok hoş olmuş. “Çocukların olduğu mekanda rahmetin daha çok olduğuna inanıyorum namaz esnasında komik şeyler söyleyip güldürmese tıfıllar.Çocukların safi tavırları bizim idrak edemediğimiz şeyleri idrak edebilir bunu ıskalayabiliriz. Belki onlar sayesinde bizim ibadetimiz kabul oluyordur cemaat halindeyiz.””

    Kur’anı mahalle camisinde öğrendim. Teni,saçı ve sakalı bembeyaz(bir tane siyah bir kılı bile kalmamıştı o derece) bir imamiz vardı. Cokta mütebessim ve çocuk ruhundan anlayan bir zatti. Bizimle top oynar,beştaş oynar ve futbol takımlarının muhabbetini yapardı. Benimle aynı takımı tuttuğu için onu ayrıca çok severdim.?

    Bu mübarek zatın bana öğrettiğini İmam-Hatibin çatık kaşlı,eli sopalı hocaları ogretemedi.
    Rabbim sayılarını artırsın inşaallah.

    Selametle..

  • Feyza dedi ki:

   Cihad abi tam cikiyordum sizi de gorunce bir selam edeyim istedim 🙂 Sizin ve aileniz icin de Kadir gecesi hayirlara vesile olur insaallah. Bize de dua edin. Yaziniza da ayrica katiliyorum. Cocuklara musamahali davranmak Efendimiz asv in yolunda oldugunu iddia eden her mu’minin ilkesi olmalidir. Cocukken teravih icin camiye giderdik ve bir gulme gelirdi nedeni bikinmez. Cocukluk iste mutlaka bir myziplik geliyor insanin aklina. Biri gulunce digerlerimiz de tutamazdi kendini. Hic mi cocuk olmadi bu buyukler bilmiyorum 🙂
   Su an bulundugum ilde bir sey baslatilmis. Bu heryerde mi var bilmiyorum ben burada gordum. Camiye 40 sabah namaza gelen cocuklara bisiklet hediye edilecekmis. Belki baska illerde de vardir. Tabi amac maddiyat degil, aliskanlik kazandirmak. Dogrulugu tartisilir ama sabah namazinda cocuklar hep sokaklarda bunu gormek de insani ne olursa olsun mutlu ediyor. Mesela kucukken babam da her sabah yastigimin altina bozuk para koyardi o heyecanla kalkip kumbarama atardim. Amac o saate uyanmaya alistirmak. Allah rizasini zaten asiliyorsunuz. Simdi ne oldu kimse yastigimin altina para koymuyor diye sabah namazina kalkmiyor muyum? 🙂
   Yani cocuklarin nefsini bu gibi seylerle alistirmak kolaylik olabilir. Yanlisligi da varsa tartisilir. Allahu a’lem.
   Hayirli gunler.

   • cihad dedi ki:

    Ve aleykum Feyza hanım kardeşim. Biraz geç dönebildim kusura bakmayın.
    Tevafuk oldu, bende oğlumla bir anlaşma yapmıştım. Dondurmaya karşı çok zaafı var. Bende sağlıksız ve alışmasin diye almak istemiyorum. Havaların ısınması ile bu ramazanda dondurma konusu baya siddetlendi. Sabah namazından sonra uyuyoruz. Çocukta sabahın erken saatlerinde yatağın başında para veya dondurma diye tutturuyor. Uyuyamadiğıma mı yanayım, çocuğun sağlıksız birşeyi tüketmek istemesine mi yanayım şaşırmıştım. Velhasili oğlan ile anlaştık.Her sabah Kur’an dersi karşılığında 1 lira veriyorum. Beni baba kalk Kur’an çalışalım diye uyandırıyor. Çok güzel bir duygu, birşeyler de öğrenmeye başladı kereta. Aslında ben de biraz vesvese oluyordu. Para karşılığı Kur’an ögretme işi dogru mu diye. Allah razı olsun yorumunuz alemime muvafık geldi. Beni teyid etmiş oldunuz.

    Teravih namazlarında hangimiz gulusmedikki ama emin olun bugün namaz kılan veya camiye gidenlerde ekseriya o arka saflarda gulusenlerdir çünkü bir mabedde muminlerin namaz,zikir ve salavatlar ile cûş-û huruşları çocukların ruhunda öyle bir tesir yapıyor ki sonradan yüzbin ders,talim ve medrese o etkiyi yapamaz ve o etkiyi veremez. Türkiye’de binlerce cami var. Ortalama her camide bir çocuğu azarlayip, kovdugumuzu varsaysak muazzam bir kitleyi kendi elimizle caminin dışına itmiş oluyoruz. Bu çok büyük bir vebaldir. Bu konuyu her platformda ifade etmek gerektiğini düşünüyorum.

    Dua ve temennileriniz teşekkür ederim, bilmukabele sizlerin ve tüm ummetin gecesi mübarek olsun. Yaptığınız ve yapılan duaları,niyet ve istianeleri Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde en hayırlı bir surette kabul etsin inşaallah AMİN.

    Farklı bir ile gittiginizi yorumlardan okudum. Şöyle bir hadis meali okumuştum “” İlminin genişlemesini ve anlayışının derinlesmesini isteyen gurbete çıksın.”” bu hadis minvalinde istifadeli olur inşaallah. Tebdil-i mekânda hayır vardır. Ülfeti kırarak şûûr ve idraki açar.

    “” Bu dünya çabuk tebeddül eder bir misafirhane olduğunu yakînen iman edip bildim.
    Onun için, hakikî vatan değil, her yer birdir.
    Madem vatanımda bâki kalmayacağım; beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şey’e yaramıyor.
    Madem her yer misafirhanedir; eğer misafirhane sahibinin rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar.
    Eğer yâr değilse, her yer kalbe bârdır ve herkes düşmandır.””
    Mektubat – 73 diyen üstadın nokta-ı nazarı böyle durumlarda iyi gelebilir.

    Netice-i kelam gittiğiniz ili kiskandim biz sanal ortamda bu kadar istifade ediyoruz,kimbilir onlar ne kadar istifade ediyorlardir.
    Allah hayırlı hizmet ve maksadlarinizda muvaffak etsin. Herbir hareket,söz ve tavirlarinizi gaye ve maksadiniz üzere kilsin AMİN.

    Selâm ve dua ile…

    • cihad dedi ki:

     Aleykum selam…

     • Feyza dedi ki:

      Allah razi olsun abim, malum arefe ve bayram telasesi yolculuk vs. Hepimiz gecikmeli cevaplar yazabiliyoruz 🙂
      Sunu soylemek istedim, cocugunuzun sizin himayenizde cok iyi bir Kur’an talebesi olarak yetisecegine inaniyorum. Sevdirerek, odullendirerek, oyunla verilen egitimin yerini hicbirsey tutmaz. Cunku henuz asilama asamasindasiniz, asilamayi duzgun yaparsaniz meyvesi de bereketli olur insaallah ve bunun en iyi yolu sevgidir.
      Yazin gelen miniklere kendi capimda ben de ufak tefek ikramlarda bulunmayi, onlari mutlu etmeyi cok seviyorum. Cocuklar oyle birsey ki kimdem yakinlik bulursa onu idol olarak gorup benimsiyorlar. Bazilari esarplarina kadar benzetmeye calisiyor, etegininzin dibinden ayrilmak istemiyorlar. Boyle bir cocuk, etegini elbiseni esarbini dahi benimseyen cocuk okudugun Kur’an i benimsemez, sevmez mi? Sevgi herseyin basidir abi. Sevdirdiginiz surece o cocuklar gelecegim en guzel mimaridir. Allah yavrularinizi size bagislasin ve hayirli evlad kilsin. Simdiden bayraminizi da tebrik ederim. Esen kalin.

Dünden Bugüne

Hadis-i Şerif Düşmanlığı

Bizim halkımız Kur’an-ı Kerimi pek bilmez. Bu elbette büyük bir eksikliktir fakat yine de dinimizi Peygamber Efendimizin hayatı ile öğrendiğimiz için halkın inancı sağlamdır. Batılılar yüzyıllar boyunca İslam ülkelerine hoca kılığında ...
Devamını Oku

Güzel Söz

“ Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için bir saat vardır. İş o saati kaçırmamakta… “ ( B. Fletcher)

Kitap

Yuvamızda Huzur Bulalım Diye

Huzur, modern dünyada, moda dışı bir kelime gibi duruyor artık. Oysa, Huzur; ne tatlı bir kelimedir. Huzur; ruhun, zihnin ve bedenin sükûnet bulma hâlidir. Huzur; gönlün yatışması, nefsin tatmin olmasıdır. Huzur; baş dinçliği, gönül ...
Devamını Oku