YERYÜZÜNE İNEN ZEMZEM:NİSAN YAĞMURU

nisan yağmuruNisan yağmurları olarak bilinen yağmurlar, halk arasında çok değerliydi. 13 Nisan’da başlayan bu yağmurların bolluk, bereket ve şifa getirdiği inanılır, ölüm döşeğindeki hastaların ağzına damlatılırdı.

Rûmî takvime göre nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir nisan yağmuru. Rûmî takvimle mîlâdî takvim arasında 13 gün fark olduğu için, milâdî 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona erer. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak da nitelendirilir. Aynı zamanda "kırkikindi yağmurları" da bu aya rastlar.

Biri ağlamayınca biri gülmez âdet-i cârî,
Zemînin rûyi gülmez ebr-i nîsân olmasa giryân

Nisan, çiçeklerin açma, çimenlerin yeşerme zamanı. Meyve ağaçları bu ayda çiçeklenir, birçok sebzenin fidesi de nisanda yetişmiş olur. Tarımda verim, önemli ölçüde nisan yağmurlarına bağlıdır. Dîvan şiirinde de "ebr-i nisan" (nisan bulutu) mecâzî mânâda bolluk ve bereketi anlatır.

Fuzûlî dehrden kâm almak olmaz olmadan giryân,
Sadef su almayınca ebr-i nîsandan güher vermez.(Fuzûlî)

DERGÂHIN ZEMZEMİ

Nisan yağmurları, Mevlevîler tarafından dergâhta toplanıp üzerine duâlar okunarak, bu dergâhın zemzemi olarak dağıtılırdı. Mineral yönünden oldukça zengin olan nisan yağmurları "nisan taşı" denen kaplarda toplanırdı. Nisan taşına Hz. Mevlânâ'nın sarığının ucu batırıldığı için "destar suyu" da denirdi.

Nisan aylarında nisan tası, Kubbe-i Hadra'nın (Yeşil Kubbe) hemen altına konur, kazanda toplanan su ziyaretçilere dağıtılırdı. Aynı zamanda insanın iç sıkıntıları gidermek için şifâ niyetine insanlara verildiği gibi tarlalara bereket için saçılırdı.

***************************************

Nisan Yağmuru Hakkında Hadis-i Şerifler…

Peygamberimiz (s.a.v)’den rivayet olundu ki: ‘’Cebrail a.s Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde,insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz…
’’ Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler,

Rasulullah (s.a.v): ‘’Nisan yağmurunu alınız (toplayınız).
Ona;
70 defa Fatiha-i şerife,
70 defa İhlâs-ı şerif,
70 defa Felak suresini,
70 defa Nâs suresini,
70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdü Lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz.
Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz.

Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki ; “Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir.’’

Yine başka bir Hadis-i Şerif’te : ‘’Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk’a yemin ederim ki,
çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirirse, Allahü Teala’nın izni ile hanımı hamile kalır.
Hanımının başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirirse, bu su ona (sıhhati için) yeterlidir.
İçen kimsenin balgamını keser.
Rüzgar ona zarar vermez, çirkin haller kendisine isabet etmez.
Bel ağrısından, karın ağrısından, şikayeti kalmaz.
Alaca hastalığından korkmaz.
Göğüs ağrısı çekmez.
Kalbine gelen vesvese (evhâm), gönlünden çıkar gider.
Kendini çok beğenmek, hased, kibir, düşmanlık, gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil), dünyada yaşayan her fani (geçici) olanlar için Allahü Teala’nın izni ile fayda vericidir..

’’Tefsir-i Kebir (Kur’an-ı Kerim Tefsiri)’den Kur’an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammed-i okunurken, düşman ordusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken, zulme uğrayınca dualar kabul olur. [Taberani]

Enes (r.a.) anlatıyor: Resulullah (sav) le birlikteyken, yağmur yağmıştı, hemen başını açtı ve yağmur Rabbinin yeni yarattığı (indirdiği bir rahmettir) dedi Diğer bir rivayette ise Resulullah (sav), elbisesinini açtığı bildirilmiştir. Muslim(2/615), Ebu Davud(5/330)

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Resullah’a (sav) ve sahabeleri senenin ilk yağmuru yağdığında, gökteki ilk damlalara, (değmesi için) başlarını açarlardı ve Resullah (a.s.m) şöyle derdi: “Yağmur, Rabbimizin en son/yeni yarattığı bir makluktur ve bereketi en çok olandır.”Senedi sahihtir Ebu Şeyh, Ahlaku’ın Nebiyy (s.a.v) de (823)

***************************

Bugünlerde yağması beklenen bereketli Nisan yağmurları, vücuda zindelik ve enerji kazandırıyor. Çünkü içinde “kullanılabilir demir” var.

Kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarını en doğal yoldan geri kazanabilirsiniz: Yağmur gördüğünüzde dışarı çıkıp bol bol ıslanın!..

Bu hafta yağmurlar başlarken etrafınıza dikkatle, fark etmek için bakın. Yaprakların boyutlarını, renklerini, tomurcukları hafızanıza kaydedin… Üşüyorsanız yağmur suyunu toplayın ve evde ısıtarak duş alın… Evcil hayvanınız varsa bu sudan içirin, mümkünse yağmurda dolaştırın. Evde yaşlılar varsa onların da ellerine, yüzüne, saçlarına yağmur suyu sürün.

Hatta mümkünse hafta başında, kanınızdaki demiri ölçtürün; ıslana ıslana dolaştıktan sonra kanınızdaki demiri tekrar ölçtürün… Böyle tavsiye ediyor uzmanlar.

Nisan yağmurlarında kullanılabilir sevgi var, hissedilebilir şefkat var ve hoşgörü var… Üstelik yağmurlar mayısta da yağacak, martta da yağıyordu… Nisanda da sevgi yağmurları yağıyor yine, her yerde.

Peki biz, biz, nerdeyiz?

Bu yağmurların altında mıyız? Etrafımıza biraz daha dikkatle bakıyor muyuz; bitkilerin rengini, yaprakların boyunu ve tomurcukları görebilecek kadar?.. Yağmurlar yağarken kaplarımızı doldurmak geliyor mu aklımıza, tekrar yıkanmak için?.. Yaşlılarımızın da bundan mahrum kalmamasına çaba gösteriyor; suyu, elimizle onların da ellerine, yüzlerine, saçlarına sürüyor muyuz?.. Aynı sudan hayvanlarımıza bile içirmeyi düşünüyor muyuz?..

Fark ediyor muyuz gerçekten; nisan yağmurları yağıyor… Ve sevgi yağmurları yağıyor;

bir nisandan diğer nisana kadar…

Biz altında dolaşıyor muyuz?..

Islanmayı, biliyor muyuz?.

*************************

Nisan Yağmurları Ne Zaman Başlar

Malum rumi miladi arası 13 gün fark var.
miladi 14 nisan rumi 1 nisan dır.

Yani takvimler 20 nisanı gösterirken nisan yağmuru toplayabiliriz.13 mayısa kadar devam ediyor.

Cihad


Bunlar da ilginizi Çekebilir

1 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz