Güçlü Aile Bağı İçin 40 Maddelik Plan

1015588_620x413Hükümet, aile bağlarını daha da güçlü hale getirmek için harekete geçti. Sağlıklı toplum için ailelere 'evlilik, şiddet, internet, cinsellik' konusunda eğitim programları düzenlenirken sayıları 15 milyona ulaşan ev kadınlarının hem sosyal hem iş yaşamında daha fazla yer almaları sağlanacak.

Anneliğin itibarının korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine kadar birçok konuda projeler yaşama geçirilecek.

Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı aile raporunda aileyi korumaya yönelik atılacak 40 adım şöyle sıralandı:

Ev kadınlığının ve anneliğin itibarı ailelere anlatılacak.

Medya aile değerlerine uygun yapımlar üretmesi için özendirilecek.

Kadına yönelik şiddete karşı kanunlar etkin biçimde uygulanacak.

Aile içi şiddete karşı valilik, kaymakamlık, emniyet ve yargı birimlerine yönelik eğitimler düzenlenecek.

İletişim araçları ile erken yaşta tanışan çocuklarda belirgin dil ve toplumsal gelişim problemleriyle mücadele edilecek.

Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özendirici çalışmalar yürütülecek.

Çocuklar spor etkinlikleri ve doğayla baş başa kalacakları farklı faaliyetlere teşvik edilecek.

STK'lar ve dernekler ile aile kültürünün güçlendirilmesi için ortak çalışma yürütecek.

İnternette koruma paketleri kullanılacak.

Ailelerin çocuklarının internet kullanımı konusunda bilinçli olmaları sağlanacak.

İnternet, çocukla beraber kullanılarak, denetim ve doğru yönlendirme yapılacak.

Aile bireylerinin birbirlerine bağlı olması desteklenecek.

Çocuğun erken yaşta TV, tablet ve telefona bağımlı olmaması için aile bilinçlendirilecek.

Gençlerin toplumsal öğrenme becerilerinin körelmemesi için tedbirler alınacak.

Gençler sanal kumara karşı korunacak.

Çocuklara ailenin önemi öğretilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile kurumuyla lgili çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirecek.

Toplumsal birlik ve kültürel hafızamızı güçlendirme konusunda medyadan yararlanılacak.

Kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Kadın istihdamı desteklenecek.

Kadın girişimcilere yönelik ekonomik destek kredileri artırılacak.

Annelerin eğitimi konusunda alternatif yöntemler geliştirilecek.

Kadınların psikolojik, eğitimsel, toplumsal ve ekonomik yönlerden desteklenmesi çerçevesinde toplumsal pratikler geliştirilecek.

İnsani değerler temel alınıp erkek ve kadın rollerinin anlatıldığı ulusal kampanyalar düzenlenecek.

Aileyi olumsuz etkileyen programlarla ilgili RTÜK denetleyici görevini hassasiyetle yapacak.

Akraba evliliklerinin olası sakıncaları hakkında toplum bilinçlendirilecek.

Evlilik öncesi gençlere evlilikle ilgili eğitim desteği verilecek.

Küçük çocuğu olan annelerin evden çalışma ve esnek çalışma saatleri konusunda yasal düzenlemeler yapılacak.

Çocuk yuvalarının sayısı artırılacak, niteliği geliştirilecek.

Aileler, cinsellik ve cinsel sağlık konusunda eğitilecek.

Teknoloji eğitimi verilecek.

İş yerinde mobbinge ağır yaptırımlar getirilecek.

Ailenin huzur ve refahının geliştirilmesi amacıyla yapılan programlara katılım sağlanacak.

Aile bireylerine sorun çözme, empati kurma, karar alma eğitimi verilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından"aile içi sorunların çözümü" içerikli eğitim çalışmaları düzenlenecek.

Bakanlıklar ortak çalışmayla aile stratejileri geliştirilecek.

Kadın-erkek ücret eşitsizliği giderilecek.

Çalışma hayatında kadına yönelik negatif ayrımcılığın giderilmesi sağlanacak.

Boşanma kararı alan aile bireylerine yönelik psikolojik destek hizmeti verilecek.

Cinsiyet ayrımcılığı konusunda aile bireylerini bilgilendirici kamu spotlarıyla konuya ilişkin farkındalık oluşturulacak.

Sabah Gazetesi

 


Bunlar da ilginizi Çekebilir

5 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz