Yeni Yıl İçin Pratik Tavsiyeler14940080_332631773770855_8978688588564532433_oİlim, fikir ve gönül önderi merhum Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi’nin “Yeni Yıl ve Yeni Görevler” başlıklı başyazısını, Hicri 1439. yıl münasebetiyle istifadenize sunuyoruz:

1 Muharrem, yani hicrî yılbaşı; bütün İslâm âlemi için hayırlı ve mübarek olsun!

Allahu Teâlâ bu yeni yılda müslümanları ihtilaf ve tefrikalardan kurtarsın; birlik ve beraberliğe; dostluk ve kardeşliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışmaya ulaştırsın!

Dünya üzerinde takriben bir milyar müslümanız. Ah bir de şuurlu olabilsek! Her şey İslâmî eğitime bağlı. Nüfus kâğıdında “dini İslâm” yazılan kişiler, İslâm’ı iyi öğrense ve uygulasalar tüm dünya düzelecek, gülistan olacak; zulüm bitecek, sömürü bitecek, sefalet bitecek, günah ve rezalet bitecek... İnsanlık gerçek mutluluğu tadacak, bahtiyar yaşayacak...

Her şey İslâmî eğitime bağlı: Hem dünyanın huzur ve saadeti; kalkınma, yükselme, gelişme, düzen, temizlik, verim, dürüstlük, sadakat, başarı... Hem de âhiretin hayrı, sevabı, mükâfatı, saadeti, selameti, izzeti, nimeti, cenneti...

İyi bir eğitimle, tebliğ ve irşatla dünyanın öbür ucunda bir gayrimüslim hidayete eriyor, İslâm’a giriyor; has ve halis kardeş oluyor; sevgiyle bağrınıza basıyorsunuz, onun için canınızı vereceğiniz geliyor.

Kötü veya ters bir eğitim sonucu, zavallı bir müslüman evladı dinden, imandan çıkıyor; haydut ve eşkiya oluyor. Köy basıyor, cana kıyıyor; sonunda ettiğini buluyor, bir köşede, leşini yere seriyorlar, dünyası, âhireti mahvoluyor.

Ey aile reisleri! Allah (celle celâlüh) ailenizi ve çoluk çocuğunuzu sizden soracak; eğer kendinizi düşünüyorsanız, sorumluluğunuzu bilin; onları İslâm şuuru ve sağlam iman ile yetiştirin! Eğer onları seviyor ve istikballerini düşünüyorsanız, âhiretlerinin mahvolmasına meydan vermeyin, göz göre göre onları ateşe atmayın! İman ve İslâm, sizler ve onlar için hava ve sudan, yiyecek ve giyecekten de önde bir ihtiyaçtır. Önce bu ihtiyacı karşılamaya girişin, dünyaya dalıp âhireti ihmal eylemeyin!

İşte size bazı pratik tavsiyeler:

1. Hergün birkaç âyet, birkaç hadis mutlaka okuyun. Bunları hatırınızda tutmaya gayret edin; muhakkak birkaç kişiye de anlatın; kendi aile efradınıza, ya da iş ve arkadaş çevrenize tebliğ edin!

2. Hergün din ve iman büyüklerinin, tarihî şahsiyetlerin başta peygamberler olmak üzere (salavâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ecma‘în), sahâbe-i kirâmın (rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecma‘în), evliyâullahın, pîrân ve meşayihimizin (kaddesallâhu esrârahum), kahramanların, salihlerin, hakimlerin, başarılı şahsiyetlerin, meşhur adamların hayatlarını ve ibretli sözlerini okuyun, ezberleyin; onlardan ibretler çıkarın, kendinizi onlarla mukayese edin!

3. Türkiye içindeki ve dışındaki iyi ve uygun insanlardan yeni dostlar edinin, onları ziyarete gidin, onları evinize davet edin, mektuplaşma ve haberleşmeyi ihmal etmeyin, çünkü böyle hareketler müslümanlar arası yakınlaşmayı sağlar, çok sevap kazanmaya vesile olur.

4. Kendinizin mensup olduğu İslâmî grup dışındaki diğer zümrelerle ilgilenin, onlarla arkadaş olun, çalışmalarını izleyin, sizinkilerle mukayese edin, kimseyi hor görmeyin ve çok açık delil olmadıkça kimseyi suçlamayın, hüsn-i zanla hareket eyleyin!

5. Çevrenizden müsait ve müstaid gördüğünüz olumlu ve iyi eğilimli kişileri seçin, onları eğitmeye ve camianıza kazanmaya çalışın!

6. Günahkârlara kızmayın, onları ayıplamayın, sabırlı olun, onlara birer hasta gibi şefkatle yaklaşın, doğru yola gelmeleri için gıyaplarında dua edin. Bilin ki onlar içinde çok kıymetli cevherli olanları vardır.

7. Dış İslâm ülkelerine, uzak Türk illerine ziyaretler, seyahatler düzenleyin; onlarla dostluk, eğitim ve ticaret ilişkileri kurmaya çalışın; çeşitli ülkelerdeki azınlık müslüman grupları tanımaya ve onlara yardım etmeye gayret ve himmet edin!

Bilin ki Rusya’daki, doğu Avrupa’daki yeni yapılanma hareketleri bizler için büyük imkânlar açmaktadır.

Şuurlu müslümanlar olarak üzerimize çok büyük görevler terettüp ediyor.

Allah (celle celâlüh) bizlere tevfîkini refîk eylesin. İslâm’a en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip buyursun ve en yakın zamanda tüm müslümanların çok daha iyi ve güzel durumlara ulaştıklarını göstersin!

Âmîn bi-hurmeti Seyyidimürselîn sallâllâhu aleyhi ve âlihî ecma‘în!

iskenderpasa.com
Bunlar da ilginizi Çekebilir

1 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz