Lekelenmeme Hakkı

mahkeme resmiAdalet Bakanlığı, vatandaşların mesnetsiz iddialarla soruşturulması ve peşinen suçluymuş gibi “şüpheli” olarak adli kayda geçirilmesinin önüne geçmek için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) “lekelenmeme hakkı”nı daha güçlü bir güvenceye kavuşturan önemli bir düzenleme yapmıştı.

15 Ağustos 2017 yürürlüğe giren yasal düzenleme öncesinde, kişilere yönelik iddia ve şikayetler dayanaksız bulunsa dahi soruşturma açılıyor ve şikayete konu kişi dosyada “şüpheli” olarak yer alıyordu. Yapılan soruşturma sonucunda “takipsizlik” kararı verilse dahi kamuoyunda bu kişiler suçluymuş gibi görülmeye devam ediliyor ve lekeleniyordu.

PEŞİNEN “ŞÜPHELİ” OLMAYA SON


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında da yer alan ‘lekelenmeme hakkı’ düzenlemesi sayesinde artık, ihbar ve şikayet, soyut ve genel nitelikteyse veya konusunun suç oluşturmadığı açıkça belliyse soruşturma açılmıyor.


İhbar ve şikayet konusu husus sadece “basit şüphe” aşaması gelmesi durumunda soruşturmaya konu edilebiliyor. Böylelikle kişilere, yersiz biçimde “şüpheli” sıfatı verilmesi ve kişilerin gereksiz bir biçimde soruşturma işlemlerine muhatap edilmesinin önüne geçilmiş oluyor.


Ve kişinin kamuoyuna suçluymuş gibi peşinen deklare edilmesinin önüne geçilmiş olması yanında, masumiyet karinesi de korunmuş oluyor.



54 BİN İHBARIN 21 BİNİNE SORUŞTURMA YOK


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ihbar veya şikayete konu kişilere yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarda ayrı bir “ihbar kaydı” tutuluyor. Bakanlık verilerine göre, şu ana kadar Başsavcılıklarda 54 bin ihbar dosyası açıldı. Ancak savcılıklar, ihbar dosyalarından 21 binini soyut ve dayanaksız buldu. Savcılıklar, bu dosyalar için “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.



KOLLUĞA BİLDİRİLİYOR, MAĞDURİYETLER OLUŞMUYOR


Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair verilen kararlar daha sonra da ilgili kolluk birimlerine de bildiriliyor ve güvenlik kayıtlarının düzeltilmesi sağlanıyor. Böylece bu kişilerin iradesi dışında oluşmuş kayıtların (suç ve soruşturma kaydı gibi) yeni mağduriyetlere neden olmasının da önüne geçiliyor.


Öte yandan, düzenleme ile soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlara karşı ihbar ve şikayette bulunanlara itiraz hakkı da getirildi. Bu sayede lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasındaki makul de denge korunuyor.


Uygulanma Birliği Sağlanacak


Adalet Bakanlığı verilerine göre, uygulamanın yürürlüğe girdiği dönemde ihbar kaydına kaydedilen soyut ihbar ve şikayetlerin üçte biri soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar ile neticelenmekte iken, son altı aylık dönemde ihbar dosyalarının neredeyse yarısının soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar ile neticelenmektedir.


Bu da her geçen dönem daha nitelikli incelemelerin yapıldığını ve uygulamanın yerleştiğini göstermektedir. Bu arada, Cumhuriyet Başsavcılıklarının uygulama birliğinin sağlanması ve yine tereddüt edilen hususların açığa çıkartılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 2018 Ekim ayında çalıştay yapılmasının planlandığı öğrenildi.


Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi




 

 


Bunlar da ilginizi Çekebilir

6 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz