İstanbul Sözleşmesi Detaylı İnceleme

13 Şubat 2019Aile Tehlikede, Sema Maraşlı28 Yorum »

devlet bizden korksunAvrupa Konseyi ile işbirliği içinde hazırlanan ve 2011 de imzalanan İstanbul sözleşmesi ve 2012 de uygulama kanunun 6284 ile başlayan süreç, ülkemizde feminist hareketi kontrolü zor noktalara doğru götürüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 ün acilen iptal edilmesi lazım.

Sözleşmeyi imzalayan Batı ülkelerinin çoğu çekince koyarak bir kısım maddelerini kabul etmediler. Bazı Hristiyan ülkeler “bu sözleşme aile kurumunu yok eder” diye imzalamadılar. Fakat bizde hiç çekince koyulmadan bütün maddelerini bütün partilerce kabul edilerek imzalandı ve o günden beri sözleşmenin yok edici etkisi hızlı bir şekilde topluma yayıldı.

İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmelidir?

Bun daha iyi görmek için sözleşmenin bazı maddelerine daha yakından bakalım.

1-“Sözleşmenin amacı” bölümünde şöyle deniyor:

“d-Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini geliştirmek”

Öncelikle bu Sözleşmeyi imzalayarak ülkemizde baş edemediğimiz, yurt dışından destek almak zorunda kaldığımız, bir kadına şiddet problemimiz olduğunu kabul etmiş olduk, yıl 2011.

2011 yılda nüfusumuz 73 milyon ve ülkede 121 kadın öldürülmüş ve bunların çoğu da cinsiyetlerinden dolayı yani kadın olduğu için değil, katil ile aralarında bir problem olduğu için öldürülmüş. Yani ülkemizde kadına şiddet uluslararası yardım isteyecek boyutta değil.

Ayrıca Avrupa ülkelerinde kadına şiddet ve cinsel taciz yaşam tarzlarından da kaynaklanarak alkol, uyuşturucu, gece hayatı gibi etkenlerle bizdekinden binlerce kat daha fazla. Yapılan araştırmalarda şiddette alkol etkisi yüzde seksenlerde.

Kendi ülkelerinde şiddeti çözememiş, şiddetle baş edememiş insanların, bize yol gösterme gibi bir lüksü olmamalıydı. Bu sözleşmeyi önümüze dayayanlara “Siz kendi ülkenize bakın, bizde kadına şiddet sorunu yok” dememiz gerekirken ezik ezik sözleşmeyi imzalamışız.

Ardından da Sözleşme şartlarını yerine getirmek için 6284 nolu kanunu çıkarmışız.

6284 nolu kanuna kısaca “kadın ve erkeği birbirine düşman etme kanunu” diyebiliriz.

6284 ile 2012-2019 yılları arasında 2 milyondan fazla erkek çoğunluğu psikolojik şiddet bahanesi ile evinden atıldı.

Sokağa atılan, iftiraya uğrayan, mahallesine bile giremeyen, cinnet geçiren erkekler sebebiyle cinayet sayıları arttı.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 ten sonra kadına yönelik şiddette gelinen nokta.

2011 de 121 kadın öldürülmüş

2018 de 490 kadın öldürülmüştür.

Yani çok açık ve net olarak belli ki bu sözleşme ve kanun ülkemizde kadına yönelik şiddeti kat be kat artırmıştır. Yukarıdaki verilere bakarak ilkokul çocuğunun bile anlayacağı sonuçları yetkililer ve siyasiler neden anlamak istemiyor. Ve ısrarla sözleşmeyi devam ettiriyorlar? Daha çok kadın ölmesini isteyen kimler?

2- Madde 3 de “Tanımlar” başlığında şöyle diyor:

 İşbu Sözleşmenin amacına ulaşması için:

“a-kadına yönelik şiddet’’ kadına yönelik ayrımcılığın bir türü ve bir insan hakkı ihlali olarak anlaşılmaktadır. İster kamu hayatında ister özel hayatta meydana gelsin, baskı veya rastgele özgürlüğünü engelleme de dâhil kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zararı veya ızdırabı ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan tüm eylemler toplumsal cinsiyete dayalı şiddet anlamına,

Sözleşmenin en temel problemi burada. Şiddet dedikleri  sadece fiziksel şiddet  değil, psikolojik şiddeti de kapsıyor.

Şiddeti “Kadına şiddette hayır” diye şiddetin içinden kadını çekip aldığımızda, kadın dışında kalanlara şiddet olabilir, pek de önemli değil, gibi bir anlam çıkıyor.  Fiziksel şiddette de insan temelli bakılmalı. Bir erkeğe de fiziksel şiddet uygulandığında cezalandırılmalı ve bizim kanunlarımız bunun için yeterli olmalı. Kanunlarımız yetersizse kanunlarımız düzeltilmeli. Kendi insanını korumak için yurt dışından destek almaya ihtiyacımız olmamalı.

Psikolojik şiddet, kavramı çok geniş bir kavram. Erkeğin sesini yükseltmesi, sinirlenmesi, kızdığı zaman ters ters bakması ya da ağır bir söz söylemesi hepsi bunun içine dahil. Kadın bunları kocasına yaptığında psikolojik şiddet sayılmıyor fakat erkek kadına yaptığında şiddet oluyor. Dünyanın en iki yüzlü ve adaletsiz sözleşmesi bu olsa gerek.

Ayrıca özgürlüğünü kısıtlamayı özellikle belirtmişler. Erkek karısına “nereye gidiyorsun?” diye sorsa ya da karısının gitmesini istemediği yer olsa suç oluyor. Erkek karısının gittiği geldiği yere karışamaz bu sözleşmeye göre. Fakat kadın kocasının gittiği geldiği yerleri karışabilir, erkeğin ailesi ile görüşmesine problem çıkarabilir bunlar suç sayılmaz.

3- Tanımlar bölümünde bir de ola ki bilmeyiz diye toplumsal cinsiyet tanımı yapmışlar.

‘’c-Toplumsal cinsiyet’’ belli bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun gördüğü sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, etkinlikler ve yaklaşımlar anlamına gelir.”

Kısacası kadın ve erkek doğmamız önemli değil, bize kadın ve erkek olmayı toplum öğretiyor ve kadına kadınlıkla ilgili rol beklentisi şiddet sayılıyor. Kadın ve erkeğin birbiri ile evlenmesi de toplumun, dinin, örfün dayatması.

Toplumsal cinsiyete göre kişi kendi cinsini mi karşı cinsi mi ya da her ikisini mi cinsel olarak tercih edecek buna kendi karar verecek. Kısacası LBGT önlenmemeli, hatta toplumsal cinsiyet eşitliği altında yaygınlaştırılmalı, diyor. Kabul etmişiz.

4- Tanımlar bölümünde: 

‘’d-‘Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’ kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet anlamına gelir.”

Bunun da kısaca açıklaması ve 6284 ile uygulanışı şöyle: Erkek ev hanımı da olsa karısından yemek yapmasını talep edemez çünkü yemek yapmak kadınlara toplumun yüklediği roller sayılıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğine göre. Erkeğin karısından yemek yapmasını talep etmesi şiddet sayılıyor ve kadın kocasını şikayet ederse haklı bulunuyor ve kocaya evden uzaklaştırmayla başlayan ve hapis cezası ile sonlanan ceza uygulanıyor.

Fakat kadın kocasından her şeyi talep edebiliyor. Erkek evin masraflarını karşılamıyorsa, karısına onun istediği kadar para vermiyorsa, sözleşmeye göre ekonomik şiddet sayılıyor ve yine erkek cezalandırılıyor. Kadın toplumsal rollere mecbur değil fakat erkek mecbur. Bu ne kurnazlık!

5- Tanımlarda gözden kaçmaması gereken bir madde daha var.

‘’f-kadın’’ kelimesi 18 yaşın altındaki kız çocuklarını da içerir.

Bu ayrı bir rezalet. Doğumdan itibaren kız çocuklarını “kadın” olarak tanımlıyor ve aslında pedofiliyi destekliyor.

6- Madde 4    Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama, başlığında:

1-….“Bireylerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet… cinsel tercih/yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği… özellikle mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirler başta olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerinin Taraflar tarafından uygulanması güvence altına alınmıştır.”

Bu madde ile cinsel tercih ve istediğin tarafa cinsel yönelim normal kabul edilmiş ve güvence altına alınmış olduğu netleştiriliyor. Bu maddenin devamında şöyle bir cümle var ki akıllara ziyan.

“Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması için gerekli olan özel tedbirler, hali hazırdaki Sözleşme kapsamında ayrımcılık olarak kabul edilmeyecektir.”

Dedim ya dünyanın en kurnaz, en iki yüzlü ve insanı aptal yerine koyan sözleşme metni. Yukarıdaki cümleyle aslında yaptıklarının cinsiyetçilik olduğunu, ayrımcılık olduğunu kabul ediyorlar fakat “bunlar cinsiyetçilik sayılmaz” diye de işi garantiye alıyorlar.

“Kadın beyanı esastır” diye bir cümle var, bu sözleşmeye dayandırılarak çıkarılan 6284 nolu kanunda. Dünyanın en cinsiyetçi söylemi fakat Batılı kumandanlarımız bu cinsiyetçilik sayılmaz diyorsa sayılmıyordur diye inanmamızı bekliyorlar.

 7-  Madde 6     Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar, başlığında:

“Taraflar işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ve etkilerinin değerlendirilmesinde toplumsal cinsiyet bakış açısına yer vermeyi ve kadın erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine yönelik etkili politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt ederler.”

Hükumet yetkilileri bu sözleşmeye imza attıktan itibaren devletin tüm kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları başladı ve son hızla devam ediyor, bütün bakanlıkların bünyesinde. Milli Eğitim de dahil. Zaten kurnazlar çocuklarımızın cinsiyet özelliklerini bozmak için sözleşmede başka bir madde ile de tekrar ele almışlar.

Eğitim bölümünde  “öğretim materyallerine resmi müfredata ve eğitimin her seviyesine eklenmesi için gerekli adımları atar..” demişler.

2012 den beri Milli Eğitim kitaplarında bütün kadın ve erkek rolleri çıkarıldı ve resimlerde de mümkün olduğu kadar cinsiyeti belirsiz tipler kullanılıyor. Ayrıca öğretmenlere ara ara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi veriliyor ki çocukları ona göre yetiştirsinler.

Geçenlerde tepki gösterdiğimiz ETCEP projesi bu işin sadece bir ayağı. Milli Eğitim kitapları dışında okullarda aktif olarak bu eğitimi verecekti. 162 pilot okulda uygulama yapıldı. “Erkek çocuklarına ‘rahmin kadar konuş’ gibi iğrenç pankartlar taşıttılar, kızlara erkeklere has etkinlikler, erkeklere kızlara has etkinlikler yaptırıldı. Tepkiler çok olunca Milli eğitim “proje bitti” diye açıklama yaptı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi bitti gibi anlaşıldı oysa Milli Eğitim “pilot okul uygulaması bitti ” dedi. İstanbul Sözleşmesi durduğu sürece Milli Eğitim bu çalışmayı bitiremez.

8-     Madde 8 de Mali Kaynaklar bölümündeki şart ise din, vatan ve aile sevdalısı herkesin yüreğine oturacaktır.

“Taraflar, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülenler de dahil işbu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddetle mücadele ve şiddeti önlemeye ilişkin bütüncül politikaların, tedbirlerin ve programların uygun biçimde uygulanması için yeterli mali ve beşeri kaynak tahsis eder. .”

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunan derneklere ki ülkemizde bunların çoğu din ve devlet düşmanı ve LBGT destekçisidir, sözleşme ile taraflar bunları maddi olarak besleyeceklerine söz vermişler. Anlaşıldığına göre bu din ve devlet düşmanı derneklere sadece Avrupa fonundan değil, bizim cebimizden de para akıtılıyor. Bizim paramızla bize küfrediyorlar.

9-    Madde 9     Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum, başlığında:

“Taraflar, kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif olan ilgili sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun çalışmalarını her düzeyde göz önünde bulundurur, teşvik eder ve destekler ve bu kuruluşlarla etkin işbirliği tesis eder. .” diyor.

Bu madde gereğince o zamanın Aile Bakanı Fatma Şahin, 236 kadın derneği ile masaya oturup 6284 nolu yasa tasarısını hazırladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunduğunu iddia eden derneklerin çoğunluğu PKK ve LBGT destekçisi derneklerdi. Yani 6284 PKK destekçisi din, devlet ve aile düşmanı derneklerin Aile Bakanlığı ile birlikte hazırladığı tasarı ile çıkmış oldu.

10-  Madde 12   Genel Yükümlülükler, başlığında:

1-Taraflar, kadının aşağılığı iddiasına veya kadın erkek için kalıp rollere dayanan ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

5-Taraflar; kültür, gelenek, görenek, din veya sözde ‘’namusun’’ işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemi için gerekçe oluşturmamasını sağlar.

Kabul edilenler gayet açık. “Din, gelenek, örf ve tüm diğer uygulamaları ortadan kaldırmak…”

“…kadın ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel davranış modellerinde değişim sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

Bu da gayet açık. Muhafazakar ve dindar görünen hükumetimiz de bu sözleşmeye imza atmış. Bu sözleşme iptal olmazsa Avrupa Konseyi belki kadın haklarına aykırı diye Kur’an-ı Kerimden bazı âyetleri çıkarmamızı isteyebilir, sonuçta kabul etmişiz, isteyebilirler.

11- Madde 18 Genel Yükümlülüklerde

“-çocuk mağdurlar dahil olmak üzere kırılgan bireylerin ihtiyaçlarını ele alacağını ve bu ihtiyaçların bireylere mevcut bulundurulacağını temin eder.” Diyor.

Kırılgan bireyler dediği çocuklar, kadınlar ve eşcinseller.

12- Madde 30   Tazminat, bölümünde

“1-Taraflar, mağdurların işbu Sözleşmede belirtilen suçlardan herhangi birini işleyen faillerden tazminat talep etme hakkına sahip olmalarını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Kadın, eşim ya da sevgilim bana fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddet uyguladı, diye şikayet ederse tazminat alma hakkı oluşuyor. Zaten sözleşmede eş ve patner ayrı ayrı kullanıldığı için gayri meşru ilişkilerde aynı eşleri gibi kabul ediliyor. Ayrıca cinsel istismar iftirası atılan kişilerden de maddi tazminat talep etme hakkı doğuruyor ki bu da ayrı bir facia. İlerde 6284 e buna yönelik bir madde ekleme ihtimalleri yüksek görünüyor.

13- Madde 31  Velayet, Görme Hakkı  ve Güvenlik, başlığında:

“1-Taraflar, çocuklara ilişkin velayet ve görme haklarının belirlenmesinde, işbu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinin göz önünde bulundurulmasını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Bu şu demektir kadın kocasını psikolojik ya da fiziksel şiddet uyguladı, diye şikayet etmişse çocuğun babaya gösterilmemesi için tedbirler alır. Kısacası çocuklar babalarını görmek için annenin vicdanına bırakılıyor.

Bu yüzden çocuk haczi utancı da bir türlü düzenlenemiyor. Babaların çocuklarını görüp görmemesini de görüldüğü gibi Avrupalı Bakan kılığında bizi  komuta edenler belirliyor. Evlatlarını göremeyen boşanmış babalar da çırpınıp duruyor evlatları için. Bu sözleşme durduğu sürece babalar daha evlatlarına çok hasret kalacaklar gibi duruyor.

14- Madde 36     Tecavüz Dahil Cinsel Şiddet, bölümünde şöyle bir madde var.

“c-bir kişinin rızası olmaksızın üçüncü bir kişiyle cinsel nitelikli eylemlerde bulunmasına neden olma.”

Rıza varsa üç, beş toplu seks suç olmaz, devlette buna karışamaz. Rıza yoksa suçtur.

15- Aynı başlık altında 3. Madde de şöyle:

“Taraflar, 1. paragrafta yer alan hükümlerin iç hukuk tarafından tanındığı şekliyle eski veya şu anki eşe veya partnerlere karşı işlenen eylemler için geçerli olmasını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alacaklardır.”

“Eş ve eski eşe özellikle dikkat çekiliyor. Bunlar için özel kanun çıkarılsın diyor. ki 6284 çıkarıldı.

 16- Madde 37     Zorla Evlilik, başlığında

“Taraflar, yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamak üzere hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Bu yüzden de hükumetimiz 18 yaş altı gönüllü evlenen gençlerin dini nikahını kabul etmeyerek erkeklere tecavüzden 5 yıldan 16 yıla kadar ağır cezalar veriyor. İşin en tuhaf tarafı da şu ki erkek de 18 yaş altı olsa hapis cezası alıyor fakat kızlara hiçbir ceza yok. Genç evlilik suçsa neden kızlara da ceza verilmiyor? Aynı suçu işleyip bir taraf ceza almıyorsa çocuk değilse deli olması lazım. 18 yaş altı kızlara çocuk diyorlar fakat 18 yaş altı erkeklere ağır ceza veriyorlar.

Demek ki hükumet yetkililerimiz gönüllü evlilik de olsa kadın bedenini kirletilen bir meta olarak görüyor ya da 18 yaş altı kızların aklının olmadığını düşünüyor ki kızlara bir ceza yok. Avrupa’da ise evlilik yaşı 18 fakat büyük çoğunluğunda 14 yaş sonrası gönüllü ilişkilerde ceza yok, hapis cezası hiç yok ama bizde var. Çünkü biz onların beklentilerini daha üst düzeyde karşılayacak kadar … yız.

17- Madde 40   Cinsel Taciz, başlığında

“Taraflar; bir kişinin onurunu zedelemek amacıyla veya böyle bir etkiyle istenmeyen sözlü, sözsüz veya fiziksel olarak cinsel nitelikte davranışta bulunmayı, bunların özellikle de tahrik edici, düşmanca, küçük düşürücü, yüz kızartıcı ve kırıcı bir çevre yaratarak yapılmasını cezai ve diğer yaptırımlara tabi kılmak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.” Diyor.

En berbat maddelerden biri de bu. Sözlü, sözsüz cinsel sayılacak bir davranışla, fiziksel olanı aynı kefeye koyuyor. Hepsi cinsel istismar kavramı içerisine giriyor ve tacize de tecavüze de birbirine yakın cezalar veriliyor. Bu çok adaletsiz.

Bir laf atma, bir bakış ve tecavüzün aynı kefeye konması mantık dışı fakat şu an bu sözleşmeye istinaden kanunlarımız böyle uygulanıyor, Ayrıca bu iftiraya kapı açıyor. Hele bir de 6284 te “kadın beyanı esastır” kanun maddemiz olduğu için nice canlar iftira ile yanıyor. Hapiste binlerce masum var iftira ile cinsel istismar suçundan yatan. İstanbul sözleşmesi fesh olmazsa daha çok canlar yanar.

18-Madde 42       Sözde ‘’Namus’’ Adına İşlenen Suçlar Dahil Suçlar İçin

                                                     Kabul Edilemez Gerekçeler

“1-Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben başlatılan cezai işlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde ‘’namus’’un bu eylemlerin gerekçesi olarak görülmemesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alır.”

Namus kavramımızı “sözde” diye aşağılayarak başlayan bir madde içine dini de alarak devam etmiş. Ne anlamalıyız? Uygulama nasıl?

Daha yeni bir örneğini gördük. Kadın kocasını aldatıyor ve adam mahkeme de bunu açıkça ispat ettiği halde erkeğe kadına nafaka verilmesine hükmedildi. Namus, din gibi değerlerimizi çiğneyeceğimizin garantisini vermişiz adamlara sözleşmeyi imzalayarak.

Ya da din adına eşcinselliğe karşı çıkmak bu maddeye göre suç. Toplum tepkisinden korkulduğu için olmalı şimdilik bunu uygulamıyorlar fakat zamanla bu da uygulanacaktır.

19-Madde 44            Yargı Yetkisi

“…kovuşturmanın yalnızca suç mağdurunun bildirmesi veya suçun işlendiği yerdeki devlet tarafından bilginin sunulması üzerine başlatılabileceği koşuluna bağlanmaması için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır..”

Yani kadın şikayet etmese de işlem yapılmalı diyor. Mesela karı-koca kavga ediyor komşular şikayet ettiğinde de kadın şikayetçi olmasa da erkek cezalandırılmalı, diyor. İnsan aklını, iradesini hiçe sayan bir madde. Kadına diyor ki senin aklın yok, bak bu adam sana kızdı, bağırdı sen istemesen de ben seni ayırır bu adamı da cezalandırırım. Ki 6284 e dayandırılarak bu yapılıyor.

Bununla bağlantılı Madde 55 de şöyle deniyor:

” mağdur şikayetini veya ifadesini geri alsa bile kovuşturmanın devam etmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.

Kadın şikayet etse ve vazgeçse 6284 e göre devlet vazgeçmiyor ve karı-koca kavgası kamu davasına dönüşüyor ve en hafifinden erkeğe 3 bin civarı para cezası veriliyor. Davanın devam etmesi karı-koca arasını soğutuyor ve boşanmalara sebep oluyor. Son yıllarda artan boşanma sayılarında 6284 ciddi rol oynuyor.

20-   Madde 45     Yaptırım ve Tedbirler

“mağdurun güvenliğini de içerebilen, çocuğun yüksek yararının başka hiçbir şekilde garanti altına alınamaması durumunda, ebeveyn hakkının elinden alınması.”

İşte burada sözleşme kadınların aleyhine de dönüyor. 6284 ü destekleyen kadınlar çok. Kadınlar ellerinde keskin kılıç gibi 6284 ü sallarken erkeğin boynunu vurma yetkisi bulunması hoşlarına gitse de erkekten sonra sıra kadınlara gelecek. Çünkü kılıcın iki tarafı da keskin.

Ve çocuğun yararına görürse devlet çocuğu aileden alabilecek. “Ebevenlik hakkını ailenin elinden alır.” diye açıkça yazıyor. Mesela anne çocuğuna kızdı, sinirlendi bir terlik fırlattı çocuk da şikayet etti. Çocuk şikayet etmeyi nerden bilecek derseniz, öğretecekler. Çocuk hakları, diye okullarda öğretiliyor fakat sıra kadınlara geldiğinde çocuklara arayacakları telefon numarasına kadar verilecektir, kadınlara yapıldığı gibi. Çocuğu annenin elinden alacaklar. Eğer anne çocuğa vurmuşsa anneye hapis cezası da olacaktır, çocuğun yüksek yararına. Batı da bunun örnekleri çok. Sıra bizim ülkemizde.

 21-  Madde 46      Ağırlaştırıcı Sebepler

a-suçun iç hukuk tarafından tanınan, failin şu anki veya daha önceki eşlere veya partnere karşı mağdurla birlikte oturan veya yetkisini kötüye kullanan bir aile bireyince işlenmesi,

Yani önemli ve öncelikli olan kadına şiddet değil, bu şiddeti eş ya da eski eşin ve ya kadının birlikte oturduğu ailesinden ağabeyi, babası gibi bir yakının yapmasıdır ve bu ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yani kadın kadına kavga etmişler falan işin içinde erkek yoksa cezaya gerek yok diyor. Maksat aileyi dağıtmak, kadını korumak falan değil, çok açık belli.

” d- Suçun çocuğa karşı veya çocuğun gözleri önünde işlenmesi” yine çocuklar hedefte.

 23-  Madde 48      Zorunlu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Usul  ve Hükümlerinin Yasaklanması

“1-Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinde arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Bu maddeye göre karı-kocayı ya da ebeveyn ile çocuğu barıştırmak suç sayılacak. “Arabuluculuk ve uzlaştırmanın yasaklanması” diyor. Aynı şekilde de uygulanıyor. Arabuluculuk sisteminin içine karı-koca uzlaştırmayı alamıyorlar.

24- Madde 52           Acil Engelleme Emirleri

“Taraflar, ani tehlike durumlarında; ilgili yetkililerin kendiliğinden aile içi şiddet failine belli bir süre zarfı için mağdurun veya risk altındaki kişinin ikamet ettiği bölgeden ayrılma ve failin mağdurun veya risk altındaki kişinin ikamet bölgesine girmesini veya onlarla irtibat kurmasını yasaklama emri verme yetkisine sahip olmalarını sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır. Bu madde uyarınca alınan tedbirler mağdurun veya risk altındaki kişinin güvenliğini ön planda tutar.”

6284 ile sözleşmenin bu emri de yerine getiriliyor. Erkekler ikamet ettiği bölgeden uzaklaştırılıyor, 10 günden 6 aya kadar. Altı ay uzaklaştırma daha çok veriliyor ve altı ay altı ay artırılabiliyor.  Erkek evinden atılıyor, mahallesine giremiyor, çocuğun okuluna gidemiyor.

Bu maddenin içinde “sadece atılması yetmez irtibat kurması da yasaklansın” diyor. Bu da aynı şekilde uygulanıyor. Erkek barışmak için ya da çocukları sormak için karısına mesaj atarsa ya da ararsa hapis cezası veriliyor.

25-     Madde 60    Toplumsal Cinsiyete Dayalı Mülteci Başvuruları

“1-Taraflar, 1951 Mültecilerin Durumuna İlişkin Sözleşme’nin 1 A(2) maddesinin anlamı çerçevesinde, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir zulüm çeşidi ve tamamlayıcı/yardımcı korumayı gerektiren ciddi bir zarar olarak tanınması için gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Kendi ülkenizdeki kadınları zehirlediğiniz yetmez, mültecileri de zehirlemelisiniz diyorlar. Bu da yapılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi Suriyeli kadınların kaldığı kamplarda da yapılıyor.

 26-     Madde 66      Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu, adı altında bir de izleme mekanizması kurulmuş.

“1-Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet uzman grubu (bundan sonra ‘GREVIO’’ olarak adlandırılacaktır), işbu Sözleşme’nin Taraflarca uygulanmasını izler.”

Bu GREVİO ayrı bir yazı konusu.

Sözleşmenin vatanımız için en tehlikeli iki maddesini en sona bıraktım.

27-    Madde 2      Sözleşmenin Kapsamı

“3-İşbu Sözleşme barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerli olacaktır.”

Memleketinde silahlı çatışma ortamları olsa da sen yine kadınları aynı şekilde korumaya söz veriyor musun, demişler buna da söz verilmiş. Bu neden tehlikeli. Çatışmayı kadınlar çıkardığında tehlikeli. O zamanda diyecek sen kadınları koruyamadın. Ki bunu geçenlerde gördük. Bir yürüyüşte kadınlar polise saldırdılar, polis de müdahale etmek zorunda kaldı. Yabancı haber kaynakları “Türkiye kadınları koruyamıyor” diye haber yaptı. PKK destekçisi, din, devlet ve aile düşmanı feminist kadın dernekleri sürekli örgütleniyorlar.

Bu yıl 5 ocak da #TürkiyeKadınBuluşması adı altında ülkenin her yanından gelmiş kadınlarla toplantılar yaptılar. Gerekli acil durumlarda nasıl haberleşeceklerini, nasıl irtibat halinde olacaklarını konuştuklarını sosyal medyada yazdılar. Toplantı sonunda da “Feminist Devlet” ilan ettiler.

Bu feminist dernekler açık açık aile düşmanlığı yapıp LBGT destekçiliği yapıyorlar. Bu yıl 14 şubat için yapacakları yürüyüş için hazırladıkları sloganları sosyal medyada günlerdir paylaşıyorlar. Bir tanesi şu: “Aşkın kanununda Leyla ile Mecnun mu yazıyor? Yeniden yazıyoruz. Aslında Leyla Şirin’i seviyor.” Açıkça eş cinselliğe çağırıyor, teşvik ediyor, normalleştirmeye çabalıyorlar fakat İstanbul Sözleşmesinden dolayı hükumet eşcinsellerin her türlü hakkını koruyacağına söz verdiği için toplantılarına yürüyüşlerine engel olmuyor.

“Devlet bizden korksun” diye pankartlar taşıyorlar ve hiçbir engelle karşılaşmıyorlar. On kişi başörtülü kadın çıkıp “Devlet bizden korksun” diye pankart taşısa içeri atılır fakat bunlara sınırsız tolerans var. Çünkü bu din ve devlet düşmanı kadın dernekleri İstanbul Sözleşmesi ile kendilerini garanti altına almışlar. Silahlı çatışmayı onlar bile çıkarmış olsa onlara devletin müdahalesi suç sayılacak.

28-    Madde 29    Hukuk Davaları ve Çözüm Yolları başlığı ise şöyle:

“2-Taraflar; uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak, yetkileri dahilinde önleyici veya koruyucu önlem alma görevini yerine getirmekte başarısız olmuş Devlet yetkililerine karşı mağdurlara yeterli kanuni başvuru yolu sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.”

Bu madde ile açıkça Avrupa Konseyine iç içlerimize karışma hakkı da vermişiz. Eğer feminist kılığındaki terörist kadınlar olay çıkarırlarsa devlet de bunları koruyamazsa, isyan durumlarında korumada başarısız olmuşsa onlar hukuki ve diğer tedbirleri alırlarmış. “Diğer tedbirler” dedikleri ne olabilir? Bu maddeyi kabul ederek Avrupa Konseyine Türkiye’ye müdahale hakkı vermişiz açıkça. Bu nasıl bir basiretsizlik.

İstanbul Sözleşmesine kutsal kitap gibi sarılan bu kadın dernekleri feminist devlet ilan ediyor, “devlet bizden korksun” diye slogan atıyorlarsa bir sebebi olmalı. Gezi olayı gibi bir olayı sadece kadınlar çıkarsa, hükumet onları durdurmak için güvenlik güçlerini harekete geçirirse bu anlaşmaya dayanarak Avrupa Konseyi ülkemize müdahale edebilecek. Hem de kadınları koruma kılıfında ve bir kahraman görüntüsünde.

Bu kadın derneklerinin örgütlenme hızına ve attıkları sloganlara bakarak bizleri çok büyük tehlikeler bekliyor gibi duruyor. Büyük bir kadın terörü ile karşı karşıyayız.

Hükumet İstanbul Sözleşmesini ve 6284 acilen iptal etmeli. İsteseler hemen iptal edebilirler. Zorunlu bir bağlayıcılığı yok.

29- Madde 80                            Fesih

“1-Herhangi bir Taraf, herhangi bir zaman diliminde, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle işbu Sözleşmeyi feshedebilir.

“2-Bu tür fesihler bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.”

Bir an önce bu sözleşme fesh edilmeli. Bunun için sivil toplum örgütleri ve her birimiz hukuki yollardan, sosyal ağlardan tepkimizi göstermeliyiz. CİMER e yazalım. Twitter dan etkinlik düzenleyelim. Siyasetçilere mesajlar atalım. Tehlike büyük.

Aile kanunu ile gelen şikayetlerin ve adaletsiz kanunların kaynağı bu sözleşme. Bu sözleşme iptal edilmeden 6284 ü kaldıramazlar, boşanmış babaların çocuklarını görmeleri konusunda bir düzenleme yapamazlar, nafaka, mal paylaşımı, kadın bitirmedikçe bitmeyen boşanma davaları ve iftiralara karşı da bir şey yapamazlar.

İstanbul sözleşmesi durduğu sürece hiçbir erkeğin şerefi güvence altında değil. Her an bir iftira ile cinsel istismardan delilsiz belgesiz on beş yıl gibi ağır bir ceza alabilir ve ömrünüzün kalanını hapiste geçirebilirsiniz, bunun çok örneği var şu son yıllarda.

Aile konusunda bütün mağdurlar birleşip “İstanbul Sözleşmesi iptal olsun” diye ses duyurmazlarsa herkes kendi davasını savunursa hiçbir sonuç elde edilemez.

Mağdur olmak da gerekmiyor, Hak ve adalet için, nesli ve aileyi bozmaya karşı, vatanımızın bekası için hep birlikte “İstanbul sözleşmesi iptal edilsin” diye tepkilerimizi gösterelim.

Not: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu son iki buçuk yılda tam 746 bin 336 erkeğin evden atıldığını açıkladı. Kanun kapmasında 2017’de 295 bin 618, 2018’de 358 bin 499, 2019’da Nisan ayına kadar ise 92 bin 219 erkek evinden atıldı.

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ http://www.basin.adalet.gov.tr/ yapılan açıklamada 2019 da sayı iyice artmış ve sadece bir yılda 553 bin 463 erkek önleyici ve koruyucu tedbir kararı adı altında evden atılmış. Evden atılan erkeklerin sayısı 2 milyonu da geçmiş. 

https://dogruhaber.com.tr/haber/625952-istanbul-sozlesmesi-magdur-ediyor-tepki-cok-cozum-yok/

 

Konu ile ilgili başka bir yazım. Özetle İstanbul Sözleşmesine Neden Karşıyız?

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 e Neden Karşıyız?

Feministlerin pankartlarının içinden en okunabilir olanları (edepsizlikte sınır tanımadıkları için) tehlike daha iyi görünsün diye yazıya ekledim. Açıkça cinsiyetçilik yapıyorlar fakat cinsiyetçiliği kadınlar yapınca suç sayılmıyor. Ne de olsa arkalarında İstanbul Sözleşmesi var.

anne babayı boşa

emek hırsızı erkekler

erkek eğemin düzen

erkeklik suçtur

erkekleri öldüreceğiz

zıkkımın kökü

düzeniniz bat

kadınız öfkeliyiz

Okunma Sayısı : 69.697

Murat dede için yorum yapın

“İstanbul Sözleşmesi Detaylı İnceleme” için 28 Yorum

 1. seysey dedi ki:

  Ben resmen gizli feministmisim de haberim yokmus.Oyle arastirirken buldum burayi ayrica imani sikintilarim da vardi.Suan bakis acim cok degisti.Kadinlarin yazilarini okudugum zaman anliyorum ki bizi dinimizden uzaklastirmislar,kibirli,bencil acayip bir insan haline getirmisler.Ne medrese ne ilahiyat ne okul ne bilmem ne verdikleri egitimler suurdan uzak.Bos bos ezbere dayali.Ahlak sifir.Oturup her turlu yerden yetismis kadinlara bakin.Koylusunden okumusuna bir kismi feminist olmus.Isterse kabul etmesinler.Daha kotusu farkinda degiller.

  • Abdullah BİR dedi ki:

   SEYSEY HANIM’a…

   “Ben resmen gizli feministmisim de haberim yokmus”

   Hatadan ve Yanlış yoldan dönmenin ilk kuralı, ilk adımı kişinin hatalı ve yanlış yolda olduğunu kabul etmesidir.

   Sizin tırnak içindeki itirafınızı ben bundan 3 – 3.5 yıl kadar önce tam olarak aynı ifadelerle size söylediğimde bana çok kızmıştınız. Ama geçen süre de katettiğiniz aşamayı ve geldiğiniz bu noktayı görünce sizin adınıza çok sevindim.

   Rabbim sizi doğru yolda daim kılsın, adaletten, dürüstlükten ve hakkaniyetten ayrılmadığınız sürece yar ve yardımcınız olsun.

   Gerçek Müslüman kadınların arasına hoş geldiniz.

   Selametle…

   • seysey dedi ki:

    Tesekkur ederim.Dualarinizi beklerim.Gonulden iman edenlerden olmak ve iman uzere yasamak ve imanli olmek isterim.

    • Abdullah BİR dedi ki:

     SEYSEY HANIM’a…

     Hayırlı düşünce, karar, iş ve eylemlerinizde Allah yar ve yardımcınız olsun inşaallah

 2. Muhammet dedi ki:

  Erdoğan diyor ki 30 una kadar evlenmeyenler var. Evet senin yasaların yüzünden hayatımız kaydı. Bir de dinimizde dost hayatı yok diyor. Peki yıllarca boşamayıp mahkemeden süründürdüğünüz kişiye düzen kurma hakkın tanımadığınız erkek ne yapsın ?

  Hakikaten sağ dini değerleri kullanarak zulmediyor. 2 çocuğumu göremiyorum ve sebep olanları Allaha havale ediyorum.

 3. Ediz Sözüer dedi ki:

  Allah aşkına gelin siz soyleyin.

  Hangisi daha kolay ve hangisi daha akıllıca bir yöntemdir?

  Şu sözleşmeye hiç dokunmadan, hatta onun açık metinlerini kendi lehinde kullanarak, birkaç tane çapulcunun o sözleşmeyi kendi maksatlarına alet ettiklerini deşifre etmek mi daha kolay ve etkilidir?

  Yoksa 46 ülkenin imzalamış olduğu uluslararası bir sözleşme olan ve Türkiye’nin de imzaladığı bir sözleşme için iptal edilsin propaganda ve sloganlarıyla milletin manevi kuvvetini kırıp onları baş edemeyecekleri bir mücadele ile karşı karşıya getirmek mi daha akıllıcadır ve sonuç verecek bir taktiktir?

  Gelin siz söyleyin!

  İstanbul Sözleşme’sini kötü maksatlarına alet edenlere karşı, sözleşmeyi yanına alarak, gayet açık ve anlaşılır metinlerinin su-i istimalini böylece engellemek yerine,

  Sözleşmenin konusu, kapsamı ve tanımlarında yer almayan ve normal şartlarda sağlıklı bir aklın asla metninden çıkar(a)mayacağı manaları uydurma ve yakıştırma bir şekilde çıkarıp sözleşmeyi zorla düşman ilan edip iptal edilmesini dava etmek nasıl bir taktik/yöntem bilmez bir eksik zekanın ürünüdür?

  • Tufan dedi ki:

   Zorlama çıkarımlar dediğinle dağılan ailenin ceza alan erkeklerin haddi hesabı yok. Ne zorlaması gayet rahat çıkarımlarla 6284 yasası ile kadınları erkeklerin başına bela ettiler.

   46 ülke imzalamışsa bize ne? Zamanında fetö etkisiyle bizden de geçmiş. İstatistik sonuçları ortada. Milyon üzeri erkek mağdur var evinden atılmış iftiraya uğramış vs.

   Neymiş mücadele edecekmişiz. Geç sen onların elindeni medya gücüne sahip misin ki onları bu fikirlerinden vazgeçireceksin? Küfürle küfür yoluyla baş edemezsin. Onların mesleğiyle onların yoluyla baş edemezsin.

 4. Ediz Sözüer dedi ki:

  İFTİRA VE YALANLA KARALAMA ALÇAKLIĞINI, DİNİ VE AHLAKI KORUMA ADINA YAPANLAR!

  DİN VE AHLAKIN BÖYLE HAYSİYETSİZ BİR MÜDAFAYA HİÇ İHTİYACI YOKTUR, GÖLGE ETMEYİN YETER!

  Not: Biliniz ki, ahlaken ve dinen kabul edilemeyen günah yalandır ve iftira, hem yalan hem gıybet olmakla, iki kat çirkin bir günah ve ahlaksızlıktır. Hem de hadisin hükmüyle, “Görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek, iftiraların en büyüklerindendir.”(Buharî, K. et-Ta’ber, bab: 45)

  İftira ve yalanla karalama alçaklığını ve pervasızlığını normal görme ve bunu da dini ve ahlakı koruma adına yapma acizliğini ve düşüklüğünü göstermeyi asla tasvip etmiyoruz.

  Netflix dizisini de, İstanbul Sözleşmesi’ni de hiç araştırmadan ve söylentileri esas alarak karalayanlar, bu iddianın doğru olup olmadığını umursamadıklarını ve nasıl karalanırsa karalansın mantığında olduklarını ortaya koymuşlardır.

  Bu pis bir çukurdur. Bu çukurun içine düşüp de haysiyetli bir mücadele verilmez.

 5. Ediz Sözüer dedi ki:

  İddia ediyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nin 30 sayfalık metninde kadına şiddeti önleme tedbirlerinden başkaca hiç bir içeriğe rastlayamayacaklar ve “aile yapısını sarsan” veya “eşcinselliği normalleştiren” tek bir cümleyi dahi içinde bulamayacaklar!

  Biz bulamadık. Çünkü yok! Yanlış manaya çekilip kullanılacak nitelikte dahi tek bir cümlenin yer almadığını biz kendi gözümüzle gördük. Sözleşmenin metni, böyle bir şeye müsaade edecek bir içeriğe sahip değil.

 6. Murat dede dedi ki:

  Haçlıların bizleri yıkamadığı Siyonistlerin bizleri yıkamadığı ürk aile yapısının işten çökertmek için ve kadınlarımızın da bu tuzağa düşmesine sebep olan İstanbul sözleşmesini olmasını canı gönülden istiyorum kadınlara en büyük Hakkı veren Peygamber Efendimiz Sallallahu vesellem efendimizdir kur’an’dır Allah’tır bu hakları gözardı edip kendilerine yeni bir haklı çıkarmak için Kadınların kendi taraflarında çekebilmek için yapılan bir tuzaktır haçlıların kılıçla bizi yemedikleri bizi çökerten dediklerini şu an kadınlarla bizleri çökertmeye çalışırım saygılar

 7. Mehmet ali tümer dedi ki:

  Selamın aleyküm
  Ben Mehmet ali

  1 temmuzda memleketim nigdeye işim gereği iki günlüğüne gittim 2 temmuzda sebepsiz yere küçük bir tartışma yaşandı uzatmadım kapattım akşam olduğunda dönüşte ise eşime haber vermek için aradım ulaşamadım babam evime baktığında eşimin ve 3 çocuğumun evde olmadığını öğrendim saatlerce ulaşamadım.

  Eşimin jandarma tarafından alındığını gece yarısı öğrendim 3 unde sabah karakola gittiğimde ise eşimin çok farklı ifade verdiğini söyleyen yetkililer eşimden boşanmamı ve eşimin kimseye kadınlık yapamayacağını söylediler. eşimi ve çocuklarımı sevdiğimi söyledim.

  Eşin kadın sığınma evine gitti boşver git boşan dediler. bilgi almak barışmak istediğim halde beni karakoldan içeri almadılar. eşim ile hiç bir şekilde konuşamadım. eşimin yanında bir bayan var ve ne zaman arasam o bayan çıkıyor meşgule atıyor. bir sefer konuştum onda da bayan kendisinin eşini defalarca aldatıp yakalandığını ifade etti evden öyle ayrıldığını söyledi.
  Bayana eşimi seviyorum dediğim halde telefona vermedi konuşamazsın dedi ve biz kadın sığınma evinde değiliz kendimiz ev tuttuk çalışıyoruz dedi küçük kızımla konuştuğumda gelin dediğimde baba bizi bırakmıyorlar dedi telefonu elinden alarak komple kapattılar.

  Dün yani 13 temmuzda ise istanbul silivri selimpasada olan arkadaş çevreme ailemin resmini yolladim ve selimpaşa da görenlerin olduğunu öğrendim söylenenler doğrumu degilmi tam bilmiyorum ama bir kadın satıcısının elinde olduğunu söylediler.
  Eşim ile yakın komsum olan bir bacım konuştuğunda ise eşim yerini söylemek istemiş yanındaki bayan eşime kızarak burdaki kadınların hayatını riske atamam diyerek eşimin elinden telefonunu alarak komple kapattı.

  Eşimden boşanmamı istiyorlar jandarma dan yardım istiyorum ne beni nede bir başkasını (Özge)hakkında bilgi almak isteyen kimseyi içeri almıyorlar. ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum ve ailemin hayatlarından endişem var.

  Başlarının belada olduğunu düşünüyorum ve ailemle nereye isterlerse barışmak kavuşmak istiyorum hayatlarından endişem var. Kızlarımın ve eşimin aklına giriyorlar ailemi benden koparmak istiyorlar. lütfen bana yardımcı olun kime gitsem herkes sırt çeviriyor.

 8. HASAN İBRAHİMOĞLU dedi ki:

  BU SÖZLEŞME ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETE AİLEYİ KORUMA GÖREVİ VEREN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE VE ÖNCELİKLE UYGULANMASI ZORUNLULUĞU OLMASI NEDENİYLE GEÇERSİZDİR

  ANAYASANIN 90.MADDESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 53.MADDESİ GEREĞİ HER ÜLKE KENDİ İÇ HUKUKUNDAN ÖNCE VE ÖNCELİKLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE UYMAK VE UYGULAMAK ZORUNDADIR (YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİNİN18.10,1996 TARİH, E. 1996/2261, K. 1996/5790 SAYILI KARARINDA BU KONUDA AYRINTILI BİLGİLER VARDIR).

  BU NEDENLE TC DEVLETİ AİLE KONUSUNDA KENDİ İÇ HUKUKUNDAN ÖNCE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 53.MADDESİ GEREĞİ BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN DE ÖNCE VE ÖNCELİKLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNİN 23. MADDESİNDE BELİRTİLEN “AİLE TOPLUMUN DOĞAL VE ESASLI BİR BİRİMİDİR VE AİLE TOPLUM VE DEVLET TARAFINDAN KORUNMA HAKKINA SAHİPTİR” HÜKMÜNE UYMAK VE UYGULAMAK ZORUNDADIR. AİLENİN KORUNMASI İLE BU HÜKÜM GEREĞİ LGBT FAALLİYETLERİ HAKKINDA DEVLETE MÜDAHALE YANİ YASAK GETİRME HAKKI VERİLMİŞTİR

  DİĞER BİR İFADEYLE AVRUPA PARLAMENTOSUNUN ALDIĞI LBGT KARARLARI TC ANAYASASININ 90.MADDESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 53.MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLAMAZ. BU NEDENLE BU KARARLAR HEM TÜRKİYE VE HEM DE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN BİR HÜKÜM İFADE ETMEZLER.

 9. kaya dedi ki:

  Sayın Sema Maraşlı hanımefendi Cumhurbaşkanına Mektup adlı yazınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kadın hakları hayvan hakları diye çığırtkanlık yapıp İslami değerleri ve aile yapımızı paramparça edenlere karşı mükemmel bir cevap olmuş.
  Allah sayınızı artırsın. Ben yazarım diye ortada dolaşan bir sürü soytarı umarım sizden örnek alır.

 10. Burhan dedi ki:

  Senede 354 Bin Cinsel İstismar İftirası
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı bugün (15.03.2018) açıklamaya göre ihmal, istismar ve şiddet vakaları için hizmet veren, acil hizmet hattı 183′ e son aylarda cinsel istismar telefonları yağmış.

  183’e gelen her gün gelen 4000 bini aşkın gelen aramadan bini çocuk istismarı ile ilgiliymiş ve 1000 cinsel istismar ihbarından 15 i gerçekten istismarmış, geriye kalan 985 ihbar gerçek değilmiş yani iftiraymış. Sema Maraşlının haberinden alınmıştır…

 11. Veli dedi ki:

  Erkek de en kısa zamanda eşimle cinsel birliktelik yaşamıyoruz. Ben boşanmak istiyorum desin boşasın. Sonra dini nikahlı olarak birini bulsun öyle yaşasın. Bu kanunu değiştirmezler. Ben 30 yaşındayım şimdiden evlenmekten vazgeçtim. dini nikahla ancak. onda bile noter tastikli sözleşme ile şart koşacağım durum bu !

  • Abdullah Bir dedi ki:

   Bence evlenmeden önce İSTAN UL SÖZLEŞMESİ ni iyi oku.

   Çünkü İst. sözl. gore birlikte yaşayan veya sevgili olanlarin 6284 e istinaden uzaklaştırma, nafaka, tazminat ile muhatap olmasi icin RESMİ NİKAH SART DEGİL.

   Bir kadın ile kısmen veya sürekli bir evi paylaşmak resmi nikahlı eşlerin mahkemelerde muhatap olduğu konuların ve yasalarin tamamı ile muhatap olmaya yetiyor artık.

  • Yahya dedi ki:

   Veli bey,

   İstanbul sözleşmesi “partner” ilişkisi yaşayanları da kapsıyor.
   Yani siz dini nikahla birliktelik yaşasanız, kanun nezdinde resmi evli olmasanız da bu sözleşmeden ve ilgili kanunlardan muaf değilsiniz.

   Ayrıca evlilik ilgili yapacağınız her türlü sözleşme, noter tasdikli dahi olsa, mahkeme nezdinde geçersizdir. Yani kadın, ben nafaka istemiyorum, mal/mülk istemiyorum dese dahi geçersizdir. Bunun istisnası mal rejimi tercihidir.

   Kolay gelsin…

 12. Murtaza dedi ki:

  Aile kavramını yok ettiler. Kadın hertürlü hakareti ediyor erkek karşılığını veremez oldu. Karşılığını verse mahkemede donuna kadar alirim deme haline geldi yazik ne yazik

 13. İsmet TURGUT dedi ki:

  6284 ve İstanbul sözleşmesi ve TMK 175. Madde Türk aile yapısına konulmuş bir dinamittir. İkinci Yuvaları yıkmaktadır. Acilen kaldırılmalıdır.

  • Yahya dedi ki:

   Nafakaymış…
   Yargıtay 2. Hukuk Dairesi daha yeni emsal bir karara imza attı.

   Kadın kocasını aldatıyor ve TAM kusurlu olarak boşanıyor.
   Adam işsiz, kadın çalışıyor. Mahkeme önce tedbir nafakasına hükmediyor, daha sonra adam işsiz, kadın çalışıyor diye tedbir nafakasını kaldırıyor.
   Olay yargıtaya gidiyor, yargıtay kararı bozuyor ve mahkemeye geri gönderiyor. Mahkeme kararında direniyor, yargıtay kurulu toplanıyor ve mahkeme kararını oy birliğiyle bozuyor!!!

   • Abdullah Bir dedi ki:

    Şuna kısaca TUZ KOKMUŞ desene Yahya bey kardeşim.

    Bu gidişin ve yolun sonu UCURUM ?

    • Yahya dedi ki:

     Aynen Abdullah abim.
     Ayrıca bu kararları veren hukukçuları da anlayamıyorum.
     Hiç mi empati yapmıyorlar, yapamıyorlar, hiç mi yakınlarında, akrabalarında böyle durumlara şahit olmuyorlar???

     Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor, nerede yaşıyorlar da böyle kararlar verebiliyorlar.

 14. Abdullah Bir dedi ki:

  Bu sözleşmede ki EN TEHLİKELİ MADDE ” bu sözleşme barış ve SİLAHLİ ÇATIŞMA dönemlerini de kapsar”ifadesinin olduğu bölümdür.
  Çünkü AB, MB ve NATO bu maddeye istinaden (bu maddeyi dayanak gösteren) TURKİYE DE KADİNLARA İSKENCE ve TECAVÜZ VAR VE DEVLET BUNA ENGEL OLAMİYOR bahanesiyle ÜLKEMİZİ İŞGAL EDECEĞİ İCİN SİMDİDEN BU İSGALE ALTLİK OLUSTURUYOR
  Haberiniz Olsun…

  • kaya dedi ki:

   Okumuyoruz okudugumuzu da anlamıyoruz. Adam resmen memleketin dibini dinamitle doldurmuş haberimiz yok.

 15. mustafa dedi ki:

  ülkenin temeline dinamiti yerleştirmişler maalesef…başarılı da olmuşlar…savcılar bu 6284 ü emniyetteki polis arkadaşlara danışırsa herşey hal olacak ama nerde..önemli olan temeli sarsmak 20 yıl içerisinde zafere ulaşılacaktır..kısacası aile değil de birlikte yaşama olayı ortaya çıkacak.bu şartlar altında mantıklı geliyor..

 16. İSMAİL AYDEMİR dedi ki:

  Selam Aleyküm… 2011 de 121-2018 de 490, boşanma oranı şu rakam veya yaralama şu oranda bunlar ; Aile de ki vehameti tam olarak ifade etmede yetersiz kalıyor, çünkü; zorla, huzursuz, mecburiyetten, çocukdan ötürü, ağır boşanma şartları vb nedenlerle ite kaka yürüyen evlilik oranı da eklersek, gerçek vehamet ortaya çıkacaktır. Huzursuz kadınlar, huzursuz kocalar, huzursuz çocuklar vs. bunların oranıyla ilgili yetkililerden bilgi talep etmek olmayacak duaya amin demek olur herhalde. Çünkü vehameti artıran yetkililer sorun tespiti ve çözüm üreteceğine, gavurla oturup MÜSLÜMAN MİLLETİN GENLERİYLE OYNAYARAK, YÜREKLERİNİ DAĞLAMAYI TERCİH EDİYORLAR. Ağaca sormuşlar niye ağlıyon diye; Bizi kesen baltanın sapı da bizden demiş.

 17. Orhan dedi ki:

  6284. ‘Evet maksat aileyi dağıtmak, kadını korumak falan değil, çok açık belli.’ Belli olmasına belli de benim anlıyamadığım 2011 yılında ki zamanın hükümeti, bakanları, STK lar ile oturup bu kanunu yaparken sonuçlarını hiç düşünmediler mi? Domatesi soğanı düşündükleri kadar Bu milletin onurunu yaralayan, evlilikleri bitiren, tefessüh etmiş bu kanunu fesh etmeyi neden akıl edemiyorlar anlamak mümkün değil? Allah’ın hükümleri açıkken kimden endişe ediyorlar? Yoksa bunda kasıt mı var?

Dünden Bugüne

Hadis-i Şerif Düşmanlığı

Bizim halkımız Kur’an-ı Kerimi pek bilmez. Bu elbette büyük bir eksikliktir fakat yine de dinimizi Peygamber Efendimizin hayatı ile öğrendiğimiz için halkın inancı sağlamdır. Batılılar yüzyıllar boyunca İslam ülkelerine hoca kılığında ...
Devamını Oku

Güzel Söz

“ En eğitimli kişi yaşadığı, yaşadığı hayatı en iyi anlayandır. “ ( Hellen Keller)

Kitap

Yuvamızda Huzur Bulalım Diye

Huzur, modern dünyada, moda dışı bir kelime gibi duruyor artık. Oysa, Huzur; ne tatlı bir kelimedir. Huzur; ruhun, zihnin ve bedenin sükûnet bulma hâlidir. Huzur; gönlün yatışması, nefsin tatmin olmasıdır. Huzur; baş dinçliği, gönül ...
Devamını Oku