Müslüman Erkek Gayri Müslim Kadınla Evlenebilir mi?

img-20161230-wa0014

 

Soru: Müslüman bir erkek gayri müslim bir kadınla evlenebilir mi?

Cevap: Gayri müslim ifadesi, bizim açımızdan net bir ifade değil. Onu netleştirmemiz gerekiyor.

Çünkü dini açıdan insanları İslam dört gruba ayırmıştır:

Birinci grup müslümanlar,

İkincisi kitabî (ehl-i kitap) olan gayri müslimler,

Üçüncüsü müşrikler,

Dördüncüsü de dinden yani İslam’dan dönmüş olanlar (mürtedler)

Ehl-i kitap, Peygamberimiz ve Kur’an dışında herhangi bir peygambere veya herhangi bir ilahi kitaba inanan insan demektir. Biz bunlara, Kur’an ifadesiyle ehl-i kitap diyoruz. Kadın olursa kitabiye, erkek olursa kitabî adını alır. Ehl-i kitap, İslam devleti vatandaşı ise ona zimmî/zimmiye denir. Yani ehl-i kitap dinî bir ıstılah olmakla birlikte zimmî siyasi bir ıstılah olmaktadır.

Ehl-i kitap olmayan yani herhangi bir kitaba ve peygambere inanmayan gayrimüslimler ise müşrik adını alır. Ateistler de müşrikler sınıfına dahildir.

Dördüncü grup ise müslüman iken sonradan dini terk eden, neüzü billah dinden çıkan insanlardır. İslam’dan çıkıp da mesela hristiyan yada yahudi olan bir insan, kendisinin hristiyan/musevi olduğunu söylese bile bu insan ehli kitap değil, mürteddir.

Şimdi bunların evlilik durumunu özetleyelim: Müslüman bir kadın ancak ve sadece müslüman bir erkekle evlenebilir. İster kitabî olsun, ister müşrik, ister mürted olsun, müslüman bir bayanın, gayri müslim bir erkekle evlenmesi kesinlikle caiz değildir. Bunun altını çizerek söyleyelim. Çünkü ulusal yayın yapan kurumlarda/ ekranlara çıkıp farklı beyanatlar ve fetva verenler maalesef oluyor.

Müslüman bir kadın, hristiyan bir erkekle evlenebilir diyebiliyorlar. Bunlar son derece yanlıştır. Bu aksi beyanlar, ehl-i kitab karşısında komplekse düşmekten kaynaklanmaktadır. Müslüman erkek ise müslüman bir bayanla evlenebildiği gibi kitabî olan bir bayanla da evlenebilir.

Ama müslüman bir erkek, müşrik ya da mürted bir kadınla kesinlikle evlenemez. Bu niye böyle?

Bizim en başta vereceğimiz cevap Cenab-ı Hak Kur’an’da böyle dediği için böyledir (Bakara:221, Maide:5, Mümtehine:10). İslam bize böyle bir hüküm koyduğu için biz böyledir, diyoruz. Yani burada bize düşen ilahi emre teslim olmaktır.

Müşrik karı- kocadan koca müslüman olursa karısına müslüman olması teklif edilir. Müslüman olursa evlilik devam eder, yoksa evlilik sona erer.

Müşrik karı müslüman olursa evliliğin devam etmesi için kocanın da müslüman olması şarttır.

Ehl-i kitab karı-kocadan koca müslüman olursa evlilik aynı hal üzere devam eder. Karı müslüman olursa kocanın da mutlaka müslüman olması gerekir. Yoksa evlilik son bulur.


Bunlar da ilginizi Çekebilir

53 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz