Şiddet Erkekliğin Sonucu Değildir (4)

10 Mayıs 2020Sema Maraşlı1 Yorum »

Her yönden erkekliği inceleyen “Testosteron” kitabında Sinir Bilim Uzmanı Dr. Joe Herbert  “Saldırganlığın erilliğin temel bir bileşeni değil, erkeğin toplumla etkileşiminin bir ürünü” olduğunu söylüyor.

Erkeklik hormonu testosteron güç ve cesaret hormonudur. Erkeklerin canı pahasına vatanı ve ailesini koruması, yaratılışta ona yüklenen hormonları sayesindedir. Güç ve cesaretle savunma durumunda öldürmek zorunda kalan erkeklerin çoğunluğu özel hayatında şiddetten son derece uzak ve şiddete karşıdır.

Testosteron saldırganlık hormonu değildir, savunma hormonudur. Saldırganlık erkekliğin temel bileşeni değildir; psikolojik ve sosyal etkileşimin neticesidir.

Tüm dünyada suç işleyenlerin sayısı kadınlara göre erkeklerde daha yüksektir. Fakat suç işlemenin sebebi erkek olmaları değildir. Testosteronun verdiği cesaret etkenlerden biri olabilir fakat tek sebep olamaz. Bazı erkekleri suça yönelten cinsiyet dışında etkenler gözardı edilerek suçu ve şiddeti erkekliğin üzerine yıkmak cinsiyetçilik yapmaktır.

Şiddet erkekliğin sonucu değildir. Şiddetin cinsiyeti, kadını-erkeği yoktur. Erkeğin fiziki güce sahip olması, koruma ve kollama güdüleri ile cesaretli olması, vatanı korumak için savaşması, onu şiddet yanlısı yapmaz tam aksine korumacı yapar. Şiddet erkekliğin neticesi olsaydı bütün erkeklerin son derece acımasız ve şiddet yanlısı olması gerekirdi. Oysa merhamet erkekliğin ana bileşenidir.

Suçlar bireyseldir, cinsiyeti bağlamaz. Canilerin suçu bütün erkeklerin üzerine yıkılamaz. Bu adalete, masumiyet karinesine aykırıdır. “Erkek Şiddeti” diye şiddetin sebebini erkeklik olarak göstermek suçtur fakat aleni olarak rahat bir şekilde işleniyor günümüzde.

Güç, şiddetin sebebi değildir, şiddetin sebebi gücü yanlış kullanmaktır. Şiddetin, başta aile eğitimi eksikliği, ahlak, maneviyat ve merhamet eksikliği olmak üzere pek çok iç sebepleri ve ekonomik sıkıntılar, alkol ve uyuşturucu gibi dış etkenleri vardır.

Erkeğin fiziki gücünden dolayı yaptığı şiddet görünür şiddettir fakat kadınların yaptığı şiddet çoğu zaman başkaları tarafından fark edilmeyebilir. Kadınları şiddetten beri gibi göstermek şiddette doğru çözümler üretmekten bizi alıkoyar.

Şiddetin cinsiyeti yoktur kadın da gücü yettiğine şiddet uygular. Kadınların birbirine ve çocuklara uyguladığı şiddet yok sayılıyor. Mesela çocuk cinayetlerinde annelerin sayısı babalardan üç kat daha fazla resmi verilere göre. Bakıcı dehşetleri, gelin kayınvalide şiddeti, üvey çocuğa uygulanan şiddet gibi kadınların da hem fiziki hem de psikolojik şiddet uyguladığı bir gerçek.

Erkeği günah keçisi ilen ederek, aşağılayarak, kadınlaştırarak gücünü elinden alarak, şiddeti bitmez tam aksi artar. Şiddet erkekliğin de kadınlığın da neticesi değildir. Şiddet bir cinsiyet meselesi değil, ahlaki, biyolojik ve psikolojik bir problemdir.

Düşük Seratonin Saldırganlığı Tetikliyor

Şiddetin artmasında önemli bir etkenin de hormonlar olduğunu söylüyor Sinir Bilim Uzmanı Dr. Joe Herbert:

Saldırganlıkta rol oynayan birkaç nörokimyasaldan bahsetmem gerekiyor birincisi serotonin. Beyindeki düşük serotonin düzeyleri saldırganlığı özellikle de reaktif ya da itkisel saldırganlığa eğilimin fazla olması ile ilişkilendirilmiştir. Bununla tutarlı bir biçimde beynin serotonini ele alma biçimi ile ilişkili genlerdeki farklılıklar da etkilidir.” (1)

Mutluluk hormonu diye bilenen serotonin hormonu  düşüklüğü ve stres hormonu diye bilenen kortizolün artışının  kadın ve erkekte saldırganlığı artırdığı yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Mutsuz kişilerin saldırgan olma ihtimali çok daha yüksek.

Çağın getirdiği problemler, antidepresan kullanımının aşırı artışı ve bunların şiddetle bağlantısı üzerine araştırmalar yapılmalı.

Ekonomik problemler de insanları en çok mutsuz eden sebeplerden biri. Bu yüzden ekonomik problemler ve şiddet bağlantısı incelenmeli.

Şiddeti tetikleyen ve artıran etkenler üzerine çalışmalar yapılmalı ki şiddetin azaltılması mümkün olsun.

Utanç Şiddette Sebep Oluyor

Şiddet üzerine çalışmaları ile ünlü Psikiyatrist James Gilligan, şiddetin farklı belirleyicileri olduğunu anlatırken utancın şiddeti tetiklemede önemli bir etken olduğunu söylüyor:

“Saldırgan davranışlar, hastalıklar gibi şiddet de çok belirlenimlidir. Yani çok sayıda biyolojik, psikolojik ve toplumsal neden ya da değişken arasındaki etkileşimin bir üründür. Bu etkenlerin her birinin şiddetin sıklığı ve ağırlığını arttırma ya da azaltma etkisine sahip olduğu gösterilebilir. Ne var ki bütün bunların altında belli düzenlilikler yatar ve bunlardan biri de UTANCIN şiddet için zorunlu bir neden olduğudur.”  (2)

Psikolojik şiddet bahanesiyle “uzaklaştırma” adı altında evinden atılan erkeklerin şiddete yönelmeleri de şaşırtıcı bir sonuç değil. Utanç tek sebep değil fakat bunu destekleyecek başka etkenler de varsa şiddet daha çabuk ortaya çıkabiliyor.

Şiddet ve Sebep-Sonuç İlişkisi

Şiddetin psikolojik ve toplumsal değişkenlerini görmezden gelerek, şiddeti erkekliğe bağlamak cehaletten başka bir şey değildir.

Şiddet bir sonuçtur ve ortada bir sonuç varsa o sonucu oluşturan sebepler de vardır. Sebepler değiştirmeden sonuç değişmez. Sadece ceza vererek şiddete engel olunamaz.

Sebep ne olursa olsun hiç kimsenin birbirini öldürme hakkı yoktur. Cinayetin sebebini görmek, katile hak vermek değildir. Başka cinayetler olmasın diye alınabilecek tedbirler açısından gereklidir.

Mesela şiddetin neden boşanma safhasında daha fazla olduğu araştırılmalı. Boşanma ile ilgili kanunların şiddeti artırmada etkisi var mı bakılmalı.

Kadınların öldürüldüğü cinayetlerin uzaklaştırma kararlarında neden daha fazla olduğu incelenmeli.

Kadını korumak adına yapılan uygulamalar, kadınların ölümüne sebep oluyorsa kanunlar gözden geçirilmeli düzeltilmeli.

Şiddettin artmasında alkol ya da uyuşturucu kullanımının artışı ve bunların etkisi araştırılmalı.

Şiddetin yaygınlaşmasında dizi, film ve medya etkisi araştırılmalı.

Şiddetin sebebi olarak “Erkek Şiddeti” diye erkekleri işaret etmek şiddetin gerçek sebeplerini perdelemeye ve çözüm aramaya engel oluyor. Toplumda genel olarak artan şiddet, gözardı edilmiş oluyor. Şiddet konusu üzerine kapsamlı ve ciddi çalışmalar gerekli; eğer şiddet gerçekten azalsın isteniyorsa.

Sema Maraşlı  www.cocukaile.net

Kaynak:

(1)  Joe Herbert “Testosteron”  Koç Üniversitesi Yayınları

(2) James Gilligan  Preventing Violence

Şiddetin Değişen Tanımı (Şiddet Dosyası 1)

 

Okunma Sayısı : 9.051

Yorum yapın

“Şiddet Erkekliğin Sonucu Değildir (4)” için 1 Yorum

  1. halil tuna dedi ki:

    Bir kere en başta şahit şu bu aranmadan kadın ne derde haklıdır diye kanun mu olur Allah aşkına.Bu resmen kadını hâşâ Allahın günahsız melekleriyle eş tutmaktır.Gerçi yozlaşmış kendi fıtratına yabancılaşmış insanlara ne anlatsan zor.İleride biri gelip aile içi sorunlarda erkeğin dediği tek taraflı geçerli ve haklıdır diye bir kanun çıkartmadıkça insanlar kibir ve egolarının Allahın kanunlarına başkaldırışlarının,apaçık adaletsizliğin farkına varamazlar.Ülkedeki kadınlar sizin kafa yapınızda olsaydı eşi alkolik olan veya başka çok ciddi öfke veya ruhsal bozukluğu olan çok küçük bir azınlık hariç her türlü aile içi şiddet eminim ki %100 bitme noktasına gelirdi.Yazılarınız kafaların devekuşu gibi kuma gömüldüğü,Allahın adalet ölçüsünün unutulduğu,kadınların erkekle rakbet halinde daha da erkekleştirildiği,medyanın feministlerin esiri haline geldiği,Allahın emirlerine,insan aklına ve vicdanına apaçık ters olan adaletsiz kanunların siz ve sizin gibi küçük bir azınlık hariç herkesçe normal ve haklı gibi görüldüğü bir çağda gerçekten hakikati farkeden ve bütün çarpıklıkları haykıran Sizin gibilerden Allah bin kere razı olsun.Günümüz kadınlarının fıtratı ve zihin yapısı o kadar değişmiş ki kadınlıktan uzaklaştıklarının farkında değiller.Nerdeyse bütün yazılarınızı okudum,yazdıklarınızdan erkek ne yaparsa aslında haklıdır,kadın hep haksızdır tarzı anlayan kadınlar varsa bunlar gerçekten ya fıtratı bozuk bir feminist ya da zeka sıkıntısı yaşayıp okuduklarını anlama sıkıntısı yaşayanlardır.Tekrar ederek fıtratların ve zihinlerin bozulduğu ve yozlaştığı bir çağda olaylarda gizlenen hakikati,yaşanan apaçık adaletsizlikleri,yaşanılanların perde arkasını ve iç yüzünü herkesin yüzleşmekten şeytandan kaçar gibi gerçekleri açık yüreklilikle haykıran Sizlerden Allah bin kerw razı olsun.

Dünden Bugüne

Hadis-i Şerif Düşmanlığı

Bizim halkımız Kur’an-ı Kerimi pek bilmez. Bu elbette büyük bir eksikliktir fakat yine de dinimizi Peygamber Efendimizin hayatı ile öğrendiğimiz için halkın inancı sağlamdır. Batılılar yüzyıllar boyunca İslam ülkelerine hoca kılığında ...
Devamını Oku

Güzel Söz

Beğenmiyorsan değiştir, değiştirmiyorsan bakış açını değiştir ama asla şikayet etme. ( Maya Angelou)

Kitap

Yuvamızda Huzur Bulalım Diye

Huzur, modern dünyada, moda dışı bir kelime gibi duruyor artık. Oysa, Huzur; ne tatlı bir kelimedir. Huzur; ruhun, zihnin ve bedenin sükûnet bulma hâlidir. Huzur; gönlün yatışması, nefsin tatmin olmasıdır. Huzur; baş dinçliği, gönül ...
Devamını Oku