Cinsel İstismar Tasarısı

Türkiye-Büyük-Millet-MeclisiCinsel İstismar Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre çocuğa istismar suçlarında ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar gidecek. İstismar suçlarından mahkûm olana tahliye sonrası sıkı takip ve 5 yıla kadar ‘kimyasal hadım’ da uygulanabilecek

Uzun tartışmaların ardından hükümetin hazırladığı ‘Cinsel istismar yasa tasarısı’ TBMM’ye sunuldu. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre istismara karşı cezaların artırılmasının yanı sıra bir çok ek önlem de öngören tasarı özetle şu hükümleri içeriyor:

MEMURİYET: Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûm olmama hali de devlet memurluğuna atanma şartları arasına alınıyor.

İNDİRİME GEREKÇE: Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde mahkemeler belirli oranda indirim yapabiliyordu. Tasarı ile mahkemelerin kararlarında takdiri indirim nedenlerinin yanı sıra gerekçesini de yazması hüküm altına alındı.

FUHUŞ: Çocuğun fuhşa teşvik edilmesi suçuna ilişkin öngörülen adli para cezasının alt sınırı artırıldı.

SALIVERİLME SÜRESİ: Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlara uygulanacak koşullu salıverilme süreleri uzatıldı. Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet halinde 50 yılın; müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde 40 yılın cezaevinde iyi halli olarak geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılabilecek.

KİMYASAL HADIM: Mahkûm olanlar hakkında, cezaevinden herhangi bir nedenle tahliye edilmesinden 3 ay önce başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına yönelik tedbire tabi tutulmaya uzman raporu üzerine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecek.

CEZAEVİNDE REHABİLİTE: Mahkûm cezaevinde bulunduğu süre içinde rehabilitasyon amaçlı programlara katılması zorunlu olacak.

BAKANLIK BAKACAK: Çocuk Koruma Kanunu’nda da önemli bir değişikliğe gidiliyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na yapılan atıflar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirildi. Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemeler ile diğer adlî merciler veya idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine derhal bildirmekle yükümlü olacak.

YAYIN YASAĞI: Cinsel istismar mağduru çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine ya da resen Cumhuriyet savcısı yayın yasağına karar verebilecek.

MERKEZLER: Sadece istismara uğrayan çocuklara yönelik olarak kurulmuş olan çocuk izlem merkezleri, diğer cinsel suç mağdurlarına yönelik de hizmet sunmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenleniyor.

ADRES TAKİBİ: Cinsel saldırı suçları, müstehcenlik, fuhuş uyuşturucu veya uyarıcı madde gibi suçlardan yargılananlar hakkında mahkemelerce şu tedbirlere karar verilebilecek:

- İkametgâhı veya işyerinin değişmesi durumunda yedi gün içinde yeni adresini bildirecek.

- Yedi günden fazla ikametgâhından ayrı bir yerde konaklayacak olması durumunda üç gün önceden konaklayacağı adresi bildirecek.

- Aykırı davrananlara mülki amir tarafından 3 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar idari para cezası.

40 YILDAN AĞIR MÜEBBETE

Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli halleri için öngörülen hapis cezaları artırıldı. Yeni cezalar şöyle:

- Cezanın üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılıyor.

- Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması hâlinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası. Ağırlaştırıcı nedenlerden herhangi birinin bulunması durumunda fail hakkında müebbet hapis cezası. Cezada artırım yapılması yerine verilecek süreli hapis cezası, müebbet hapse dönüştürülecek.

Cinsel istismar suçunda iki farklı ağırlaştırıcı nedenin bir arada bulunması durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilecek.

- Suçunun 12 yaşını tamamlamış çocuklara karşı birden fazla kişi tarafından ve cebir veya tehditle işlenmesi durumunda da faillere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.

- TCK’da müebbet hapis cezasına takdiri indirim uygulanması durumunda 25 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyordu. Tasarı ile cinsel suçlardan müebbet hapse mahkûm olanlar için bu süre 40 yıl olarak belirlendi. Süreli hapis cezalarında en fazla 30 yıl olan bu süre 40 yıla çıkarıldı.

ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU YERDE ÇALIŞMA YASAĞI

Tasarıya göre mahkûm hakkında, herhangi bir nedenle tahliye edilmesinden 5 yıla kadar bazı tedbirlere karar verilebilecek.

O tedbirlerden bazıları:

- Rehabilitasyon amaçlı programlara katılmak.

- Suç mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet etme-yaklaşma yasağı.

- Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışma yasağı.

- Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklamak.

- İkametgâhı veya işyerinin değişmesi durumunda yeni adresini bildirme zorunluluğu.

- Kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi, oyun salonu gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen çocukların yoğun olarak bulunduğu iş kollarında çalışma yasağı.

Habertürk Gazetesi

 


Bunlar da ilginizi Çekebilir

0 Yorum Yorum Yaz

Yorum Yaz